Sector
  • Gymnasium
  • Eerstegraads lerarenopleiding

Vakspecifieke trendanalyse

30-3-2016

​SLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied. De trendanalyse richt zich met name op het primair en voortgezet onderwijs, met hier en daar uitstapjes naar bijvoorbeeld het speciaal onderwijs en hbo onderwijs (lerarenopleidingen).

Het gaat in de trendanalyse om de stand van zaken van het beoogde curriculum, zoals dat is beschreven is in officiële documenten, het uitgevoerde curriculum, zoals geïnterpreteerd door leraren en uitgevoerd in de schoolpraktijk en het gerealiseerde curriculum, zoals ervaren door leerlingen en docenten en blijkt uit de resultaten. Daarnaast worden ontwikkelingen binnen het curriculum van het vakgebied en actuele ontwikkelingen vanuit beleid, praktijk en wetenschap die implicaties kunnen hebben voor het vakgebied beschreven. Elke trendanalyse wordt afgesloten met curriculaire uitdagingen.

Contactpersoon
Excuses voor het ongemak, maar er is een fout opgetreden in dit onderdeel.