Sector

  • Gymnasium

Vakgebied

  • Klassieke talen

Leerplankundig thema

  • Professionalisering

Website vakvereniging (VCN)

10-5-2015

In april 2015 is de website van de vakvereniging voor classici vernieuwd.

De VCN (Vereniging van Classici in Nederland) behartigt de belangen van classici in het voortgezet en universitair onderwijs en van de vakken waarin zij lesgeven: GTC (Griekse Taal & Cultuur) en LTC (Latijnse Taal & Cultuur).​

De website heeft ook een besloten deel alleen voor leden. De inlogprocedure staat beschreven in het Bulletin 40, nummer 160, voorjaar 2015 p.3.

Door lid te worden van de VCN kunt ook u bijdragen aan het voortbestaan van het vak GLTC. Bovendien biedt het lidmaatschap diverse voordelen:

  • elk kwartaal de toezending van het VCN-bulletin met daarin verslagen van bijeenkomsten en activiteiten die met het onderwijs in de klassieken te maken hebben, recensies van nieuwe methoden, informatie over actuele thema’s en de werkzaamheden van het bestuur;
  • korting op het inschrijvingsgeld voor de nazomerconferentie;
  • een jaarlijkse ledenvergadering met daarbij allerlei nascholingsactiviteiten als lezingen en workshops;
  • directe of indirecte ondersteuning bij de lespraktijk of de positionering van de klassieken;
  • toegang tot het ledendeel van de website www.vcnonline.nl  met de mogelijkheid deel te nemen aan forumdiscussies;
  • netwerkmogelijkheden;
  • ruimte voor een eigen bijdrage aan het voortbestaan van onze vakken door middel van deelname aan secties en commissies.

Vul hier het inschrijfformulier voor lidmaatschap in.​​

Contactpersoon