(Les)boeken ter voorbereiding op de Rome- of Griekenlandreis1322719-9-2017 06:10:19120htmlFalseaspxDe vakinhoudelijke voorbereiding en de reis zelf vraagt veel van docent en leerling. Uitgevers bieden verschillende boeken ter ondersteuning van docent en leerling.Website themapagina
Nieuwe methodes voor de bovenbouw voor LTC en GTC1322819-9-2017 06:10:19200htmlFalseaspxPer 1 augustus 2014 zijn de nieuwe vakken LTC en GTC ingevoerd in de vierde klas van het gymnasium. Daarmee is het vak KCV (weer) geïntegreerd in de beide talen. In 2017 zijn LTC en GTC in de gehele bovenbouw tot en met het eindexamen ingevoerd.Website themapagina
Nieuwe methodes voor de onderbouw1322919-9-2017 06:10:19500htmlFalseaspxDe markt van de lesmethodes Grieks en Latijn is volop in beweging. Schoolboeken worden herzien of geheel vernieuwd. Uitgevers betrekken de docenten klassieke talen bij deze ontwikkeling.Website themapagina
Tablets in de klas1323119-9-2017 06:10:1962htmlFalseaspxDe vakvereniging roept docenten op om ervaringen te delen over het werken met tablets bij de vakken Grieks en Latijn.Website themapagina
Vakverenigingen & vakliteratuur2964619-9-2017 06:10:196htmlFalseaspxDe vakverening classici Nederland (VCN) vertegenwoordigt de docenten Klassieke Talen en is de spreekbuis naar buiten voor onderwijs gerelateerde zaken. Met het vereningsblad en de website biedt zij een platform om kennis te delen. Website themapagina