Vakverenigingen & vakliteratuur2964624-7-2017 00:06:14htmlFalseaspxDe vakverening classici Nederland (VCN) vertegenwoordigt de docenten Klassieke Talen en is de spreekbuis naar buiten voor onderwijs gerelateerde zaken. Met het vereningsblad en de website biedt zij een platform om kennis te delen. Website themapagina
(Les)boeken ter voorbereiding op de Rome- of Griekenlandreis1322724-7-2017 00:06:1499htmlFalseaspxDe vakinhoudelijke voorbereiding en de reis zelf vraagt veel van docent en leerling. Uitgevers bieden verschillende boeken ter ondersteuning van docent en leerling.Website themapagina
Nieuwe methodes voor de bovenbouw voor LTC en GTC1322824-7-2017 00:06:14187htmlFalseaspxPer 1 augustus 2014 zijn de nieuwe vakken LTC en GTC ingevoerd in de vierde klas van het gymnasium. Daarmee is het vak KCV (weer) geïntegreerd in de beide talen. In 2017 zijn LTC en GTC in de gehele bovenbouw tot en met het eindexamen ingevoerd.Website themapagina
Nieuwe methodes voor de onderbouw1322924-7-2017 00:06:14443htmlFalseaspxDe markt van de lesmethodes Grieks en Latijn is volop in beweging. Schoolboeken worden herzien of geheel vernieuwd. Uitgevers betrekken de docenten klassieke talen bij deze ontwikkeling.Website themapagina
Tablets in de klas1323124-7-2017 00:06:1457htmlFalseaspxDe vakvereniging roept docenten op om ervaringen te delen over het werken met tablets bij de vakken Grieks en Latijn.Website themapagina