Methodes voor de bovenbouw voor LTC en GTC1322812-8-2018 00:04:39452htmlFalseaspxPer 1 augustus 2014 zijn de nieuwe vakken LTC en GTC ingevoerd in de vierde klas van het gymnasium. Daarmee is het vak KCV (weer) geïntegreerd in de beide talen. In 2017 zijn LTC en GTC in de gehele bovenbouw tot en met het eindexamen ingevoerd.Website themapagina
(Les)boeken ter voorbereiding op de Rome- of Griekenlandreis1322712-8-2018 00:04:39332htmlFalseaspxDe vakinhoudelijke voorbereiding en de reis zelf vraagt veel van docent en leerling. Uitgevers bieden verschillende boeken ter ondersteuning van docent en leerling.Website themapagina
Methodes voor de onderbouw1322912-8-2018 00:04:391261htmlFalseaspxDe markt van de lesmethodes Grieks en Latijn is volop in beweging. Schoolboeken worden herzien of geheel vernieuwd. Uitgevers betrekken de docenten klassieke talen bij deze ontwikkeling.Website themapagina
Tablets in de klas1323112-8-2018 00:04:39202htmlFalseaspxDe vakvereniging roept docenten op om ervaringen te delen over het werken met tablets bij de vakken Grieks en Latijn.Website themapagina
Vakverenigingen & abonnementen2964612-8-2018 00:04:39132htmlFalseaspxInformatie over vakverenigingen en abonnementen voor vakliteratuur voor docenten klassieke talen.Website themapagina