Sector
  • Gymnasium
  • Eerstegraads lerarenopleiding

Reizen door de oudheid

1-9-2018

​Macedonië. Rijkdom, macht en identiteit

De UVA / Illustere School organiseert in samenwerking met Labrys reizen een mastercourse gekoppeld aan een studiereis.

In 2018 bestaat de cursus uit een studiedag aan de UvA te Amsterdam en een achtdaagse studiereis naar Noord-Griekenland. De inhoudelijke leiding van de studiedag en de reis is in handen van prof. dr. Vladimir Stissi (mediterrane archeologie) en drs. Christine de Haan-Oudshoorn (klassieke taal- en letterkunde).

Het thema van de cursus sluit aan bij het eindexamen Grieks van 2018 (Herodotus, Historiae) en in ruimere zin bij de lessen klassieke talen en geschiedenis in het vwo.

Doelgroep: docenten LTC en GTC en geschiedenis die lesgeven in de bovenbouw van het VWO
Tijdstip: zaterdag 1 september & 17 t/m 24 oktober 2018
Locatie: UVA, Amsterdam

Meer informatie over de inhoud en wijze van inschrijving vindt u hier

Contactpersoon