Sector

 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding

Vakgebied

 • Latijn
 • Latijnse Taal en Cultuur
 • Klassieke talen

Vakinhoud

 • Taalbeschouwing
 • Teksten en literatuur
 • Tekst- en literatuurbeschouwing

Leerplankundig thema

 • Lespakket
 • Inhouden

Vakspecifiek thema

 • Lees- en vertaalstrategiëen

Trefwoorden

 • tijdgebruik
 • vertelwijze

Vertelwijzen in 'De Lycische boeren'. De totstandkoming, uitvoering en evaluatie van een lessenserie.

5-1-2016

Gier, H. de. (2015). Vertelwijzen in Lycische boeren. De totstandkoming, uitvoering en evaluatie van een lessenserie. Taal in tekst. Taalbeschouwing en het klassieketalenonderwijs, 51, 61-72.

ISBN

9789038225449

​​​​​In deze lessenserie rond een verhaal van Ovidius wordt gekeken hoe leerlingen met een andere focus dan op de constructie van de zin geholpen kunnen worden bij het tekstbegrip. De leerling wordt ingewijd in de basisprincipes van discourse modes en het tijdgebruik van het werkwoord dat daaraan is gerelateerd. Zo krijgen zij handvatten aangereikt om de zin in een groter tekst - verhaal - verband te bekijken en te begrijpen.

Het lesmateriaal is te downloaden op Quamlibet​, de site van het Vaknetwerk van de VU

Het artikel is niet te downloaden, maar een kopie wordt toegestuurd op verzoek via de universiteitsbibliotheek van de Universiteit Gent

Contactpersoon