Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Klassieke talen
 • Griekse Taal en Cultuur
 • Latijnse Taal en Cultuur
 • Grieks
 • Latijn
Vakinhoud
 • Tekstontsluiting
 • Vertalen
 • Zelfstandige oordeelvorming
 • Reflectie op klassieke teksten en cultuur
 • Tekst- en literatuurbeschouwing
 • Teksten en literatuur
Leerplankundig thema
 • Curriculumtheorie
 • Eindtermen
 • Professionalisering
 • Toetsing en examens
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Alfa-wetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Lees- en vertaalstrategiëen
 • Pensum
 • Integratie taal en cultuur
 • Vertaalvaardigheid
Trefwoorden
 • Vertaalvaardigheid

Vertalen in de bovenbouw: een mission impossible?

6-1-2016

​​Luger, S. (2015). Vertalen in de bovenbouw: een mission impossible? Lampas. Tijdschrift voor classici, 48(3), 213-226.​

ISBN

9789087045296

​​​​​Nederlandse leerlingen bereiken zelden het gewenste niveau van vertaalvaardigheid: een coherente Nederlandse tekst produceren dat gelezen en begrepen kan worden zonder hulp van de originele Latijnse passage. Studies op het gebied van vertalingen kunnen leraren inzichten en tools bieden die zij kunnen inzetten om de kwaliteit van het vertalen in de klas te verbeteren. 

​Luger betoogt in dit artikel dat het omzetten van een Latijnse tekst in een begrijpelijke Nederlandse vertaling op zichzelf een waardevolle oefening is. Toch denkt zij dat de vertaalvaardigheid als eindterm en de positie van 'het vertalen' in het curriculum Latijn heroverwogen moet worden.​​

Een los exemplaar van dit vakdidactisch themanummer van Lampas is te bestellen bij Uitgeverij Verloren.​

​Nummers ouder dan twee jaar zijn te downloaden op de site van Tresaor.​​​

Contactpersoon