Sector
  • Gymnasium
  • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
  • Klassieke talen
Leerplankundig thema
  • Eindtermen
  • Centraal examen
  • Examenprogramma

Vakdossier tweede fase. Klassieke Talen (2007)

13-1-2016

​SLO. (2007). Vakdossier Tweede Fase. Klassieke Talen. Problemen in het onderwijs klassieke talen in Nederland en mogelijke wegen naar een betere toekomst. (VO/3077/D/07-016).

​​Dit vakdossier is bedoeld voor docenten klassieke talen, schoolleiders, beleidsmakers, materiaalontwikkelaars en docentopleiders.​ De inhoud betreft niet zozeer de tweede fase als wel de situatie van het onderwijs Klassieke Talen in zijn algemeenheid, met problemen waarvan enkele al langer bestaan dan de tweede fase: jaarlijks tegenvallende examenresultaten, tekortschietende vertaalvaardigheid, vertaalopdracht in het CE, de zin van het vertalen in het vo, ontbreken van motivatie van leerlingen in de bovenbouw van de zelfstandige gymnasia. Het is dus een speciaal vakdossier. Het geeft mogelijke richtingen aan voor oplossingen van geconstateerde problemen en onderbouwt die.
 
Wat gebeurt er met de inhoud? Dat is afhankelijk van wat het ministerie van de inhoud vindt, én van de mate waarin de VCN en VRZG en andere groeperingen als bijvoorbeeld de Belangengroep Gymnasiale Vorming (BGV), de inhoud tot gespreksonderwerp maken. Het vakdossier legt een basis voor het beantwoorden van de vraag welk scenario te kiezen om problemen op te lossen: zijn daar ingrijpende wijzingen voor nodig? En zo ja, in welke richting moeten die dan gaan?