Grammatikwiederholung in der Lektürephase1323520-2-2017 01:04:123htmlFalseaspxHet Duitse tijdschrift voor het onderwijs klassieke talen, Altsprachliche Uniterricht, wijdt een nummer geheel aan het onderwerp 'Herhaling van de grammatica in de lectuurfase van de bovenbouw'. Inspirerend voor classici voor de klas.SLO Duiding2012Uhl, A.<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE"><font color="#000000">Das Verhältnis von Form und Inhalt, sprachlicher Gestaltung und Aussage bzw. Aussageabsicht eines Textes bzw. Autors tragen wesentlich zum Verständnis und zur Interpreta­tion eines Textes bei. Dass die Grammatikarbeit nicht nebenher laufen sollte und wie sie in die Textarbeit integriert oder zumindest mit ihr „verlinkt“ werden kann, zeigt diese Ausgabe.</font></span></p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE"></span>&#160;</p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE"></span><span lang="DE"><font color="#000000">Der Basisartikel greift die inzwischen auch auf den altsprachlichen Unterricht angewandte Phasierung des Lektüreunterrichts in pre-, while- und postreading auf, um zu zeigen, wann und wie sich verschiedene Aspekte der Grammatik in der Lektürephase gezielt und textorientiert wiederholen lassen.</font></span></p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE"></span>&#160;</p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE"></span><span lang="DE"><font color="#000000">Die Praxisbeiträge führen an Texten von Caesar, Phaedrus, Seneca, Ovid, Sallust und Catull vor, welche Grammatikschwerpunkte sich besonders für die Interpretation dieser Texte eignen und wie man sie dafür nutzt. Daneben finden Sie aber auch Vorschläge zu einer generellen lektürebegleitenden Wiederholung grundlegender Grammatikkapitel sowie für eine Berichtigung von Übersetzungsarbeiten, die den individuellen Fehlerquellen nachspürt, um eine effektivere Korrektur zu ermöglichen.</font></span></p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE"></span>&#160;</p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE"></span><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><font color="#000000">​Losse nummers van het themanummer van Altsprachliche Unterricht zijn te bestellen bij Uitgeverij Friedrich Verlag​.</font></span></p>
Das Leben besteht in der Bewegung – warum nicht auch der Lateinunterricht?1340820-2-2017 01:04:126htmlFalseaspxBartl onderzoekt in zijn artikel wat de postieve effecten beweging op de cognitieve prestatie kan hebben en leerrendement. Hij past dit principe zowel in de taalverwervingsfase toe, als in de lectuurfase. SLO Duiding2014Bartl, F.​Ein Blick in die Forschungsliteratur zum Thema „Bewegtes Lernen“ zeigt, dass vor allem im Bereich der Grundschuldidaktik und -pädagogik Bestrebungen bestehen, die Anliegen des Lernens in Bewegung umzusetzen. Für das Gymnasium liegen insgesamt weit weniger derartige Ansätze vor, obwohl es gerade dort auch sinnvoll wäre, den oftmals akademischen Unterricht durch Bewegung anschaulicher und belebter zu gestalten.&#160;<br><br>In seinem Artikel „Das Leben besteht in der Bewegung&quot; legt&#160;Florian Bartl&#160;dar, welche positiven Effekte Bewegung auf kognitive Leistungen und insbesondere auf Lernvorgänge haben kann. Gleichzeitig regt er eine stärkere Einbindung von Bewegung in den Lateinunterricht an, wofür er zahlreiche Umsetzungsmöglichkeiten anführt<br><div title="Page 2"><div><div><div>Mit der vorliegenden Arbeit wurde der Versuch unternommen, den Lateinunterricht mit Elementen der Bewegung zu gestalten, die sowohl in Spracherwerbs- als auch in Lektüreklassen eingesetzt werden können.</div></div></div></div>Pdf-bestand
De gamification van het onderwijs: mechanismes van computergames gebruiken in de les.1340920-2-2017 01:04:12htmlFalseaspx​Gamification houdt het gebruik in van mechanismes uit de gamewereld in een non-game context, bijvoorbeeld het onderwijs. Dit principe wordt beschoud als erg effectief middel om leerlingmotivatie te bevorderen. Woertman beschrijft enkele gamemechanisme...SLO Duiding2015Woertman, M.<p>​<em>​Gamification&#160;</em>houdt het gebruik in van mechanismes uit de gamewereld in een&#160;<em>non-game&#160;</em>context, bijvoorbeeld het onderwijs. Dit principe wordt beschouwd als erg effectief middel om leerlingmotivatie te bevorderen. Woertman beschrijft enkele gamemechanismes en laat zien hoe deze in de lespraktijk bij Grieks en Latijn ingezet kunnen worden. Hij behandelt achtereenvolgens real-time feedback, beloning, levels, matching &amp; puzzling, fictionele setting, competitie, aftellen, en de invloed van de groep. Tot slot biedt hij een aantal praktijkvoorbeelden.</p><p><em>Losse nummers van het vakdidactische themanummer van Lampas zijn te bestellen bij&#160;</em>​<a href="http&#58;//www.verloren.nl/lampas" target="_blank">Uitgeverij Verloren​</a>.<br></p>Website
De spanningsboog. Een oefening in verteltechnische analyse op basis van een tweetalige tekstweergave1341020-2-2017 01:04:12htmlFalseaspxVoorbeeldopdrachten gebaseerd op de verteltechniek waarmee leerlingen het begrip van een narratieve passage kunnen verkrijgen of verdiepen.SLO Duiding2015Adema, S.M.<p>​In dit artikel presenteeert Adema een narratologische analyse en interpretatie van korte narratieve passages in&#160;Latijnse en Griekse literatuur. Leerlingen analyseren het gebruik van&#160;vier narratologische technieken in narratieve teksten dat&#160;resulteert in een 'spanningsgrafiek'. Deze analyseaanpak is erop gericht om begrip en interpretatie&#160;van narratieve teksten tot stand te brengen of te verdiepen. Tegelijk biedt 'de spanningsgrafiek' leerlingen een formeel schema voor&#160;korte narratieve teksten waarmee ze vergelijkbare narratieve passages kunnen ontsluiten, zowel passages in origineel Latijn of Grieks, als in vertaling. Deze techniek is ook overdraagbaar naar de lectuur van narratieve teksen in andere talen.&#160;</p><p><em>Een los&#160;exemplaar van dit vakdidactisch themanummer van Lampas&#160;is te bestellen bij&#160;</em><a href="http&#58;//www.verloren.nl/lampas" target="_blank">Uitgeverij Verloren​</a><em>.</em>​<br></p>Tijdschrift
De verwerving en didactiek van Oudgrieks vocabulaire1341320-2-2017 01:04:12htmlFalseaspxEen praktijkonderzoek naar de effectiviteit van drie verschillende methodes om de woordenschat uit te breiden. Vis onderzocht het effect van de woordenlijstmethode, de diepere verwerking methode of een combinatie van beide.SLO Duiding2013Vis, J.<p>​​Een praktijkonderzoek naar de effectiviteit van drie verschillende methodes om de woordenschat uit te breiden. Vis onderzocht het effect van de traditionele woordenlijstmethode (paired list), de diepere verwerking methode (op grond van de&#160;involvement load hypothesis) en een combinatie van beide methodes.&#160;Leerlingen van een derde klas van een categoraal&#160;gymnasium&#160;verspreid over drie klassen participeerden in het onderzoek. Elk van de klassen werd onderworpen aan een van de testcondities.&#160;Het leerrendement is in een directe en een uitgestelde posttest gemeten. Vis concludeert dat in het onderwijs Oudgrieks de traditionele methode van&#160;paired lists&#160; het hoogste leerrendement oplevert zowel in de directe als uitgestelde posttest. Vis plaatst de resultaten in de (beperkte) context van zijn onderzoek en doet suggesties voor vervolgonderzoek.&#160;Zijn onderzoek is een eerste aanzet tot empirische onderbouwing van de didactiek van woordjes leren in het onderwijs Oudgrieks.&#160; Tot&#160;slot doet hij enkele didactische suggesties.<br></p><p><em>Losse nummers van het vakdidactische themanummer van Lampas zijn te bestellen bij</em>&#160;<a href="http&#58;//www.verloren.nl/lampas">Uitgeverij Verloren</a>.​</p>Website
Eenvormige grammaticale terminologie op school.1341920-2-2017 01:04:12htmlFalseaspxPanhuis zet voor het Vlaamse onderwijs de gehanteerde grammaticale termen van alle schooltalen in een overzicht. Aanleiding voor zijn exercitie is de nood van leraren aan taalkundige kennis en behoefte aan eensluidende grammaticale terminologie.SLO Duiding2015Panhuis, D<p>​Panhuis' zoektocht en overzicht kan ook voor&#160;het Nederlandse onderwijs een eerste aanzet zet tot een 'terminologische hygiëne'. Panhuis stelt dat een groot deel van de onduidelijkheid in het grammaticaonderwijs van de schooltalen voortkomt 'uit het morfologisch denken over syntaxis, en dus uit het gebruik van termen uit één subsysteem van de taal voor begrippen uit een ander subsysteem. Men leerde de morfologie en bekeek dan waarvoor die in de syntaxis van de zin dient.'&#160;Panhuis besluit met een oproep aan het gehele&#160;veld tot overleg tussen secties, schoolboekmakers, leerplancommissies en universiteiten om de gewenste eenvormigheid in terminologie op school te bereiken.</p><p><em>​Het artikel is niet te downloaden. Een kopie wordt op verzoek toegestuurd via de </em><a href="http&#58;//lib.ugent.be/nl/catalog/ser01&#58;000054823" target="_blank">universiteitsbibliotheek​</a><em> van de Universiteit Gent.</em><br></p>Website
Odysseus en zijn oude voedster. Werken met tweetalig materiaal: een verkenning1342320-2-2017 01:04:12htmlFalseaspxEen van de adviezen van het rapport van de Verkenningscommissie (2010) is het gerbuik van tweetalige edities in de klas. Luger presenteert hier een eerste verkenning.SLO Duiding2011Luger, S.<p>​Een van de adviezen van het rapport van de Verkenningscommissie (2010) is het gebruik van tweetalige edities in de klas. Luger presenteert hier een eerste verkenning. Zij heeft materiaal ontwikkeld bij een passage uit Homeros, Odyssee, 1,1-10 en 19,349-393 (het prooimion en de passage met&#160;de voedster van Odysseus). Het lesmateriaal is getest in een zesde&#160;klas Grieks. Het artikel beschrijft het verkennend&#160;proces waarna Luger tot enkele aanbevelingen komt.</p><p><em>Losse nummers van het vakdidactische themanummer van Lampas zijn te bestellen bij</em>&#160;<a href="http&#58;//www.verloren.nl/lampas">Uitgeverij Verloren.</a>&#160;</p>
Participia in Tacitus1342720-2-2017 01:04:12htmlFalseaspxVoorbeeldlesmateriaal waarin de leerlingen kennismaken met Tacitus' stijl aan de hand van de participia. Daarmee biedt het ook een herhaling van dit grammaticaonderwerp. Het artikel is een toelichting bij lesmateriaal voor leerlingen in de bovenbouw. SLO Duiding2015Gils, L.W. van<p><em>​​</em>​Binnen het vaknetwerk van de VU,&#160;<em>Quamlibet</em>, is door docenten in samnewerking met&#160;wetenschappers lesmateriaal ontwikkeld.&#160;<em>Passie en Participia</em> is een van de lespakketten die op die website is te downloaden. Met het lespakket&#160;<em>Passie en Participia</em>&#160;kan de docent&#160;aan het einde van klas 3 het participium integraal&#160;behandelen&#160;aan de hand van originele teksten (Handelingen 7, Harrius Potter, Passio Perpetuae).&#160;</p><p>In het artikel&#160;<em>Participia in Tacitus&#160;</em>​bespreekt Van Gils hoe aan de hand van een passage van Tacitus het participium nog eens intgeraal en betekenisvol herhaald kan worden.</p><p><em>​Het artikel is niet te downloaden. Een kopie wordt op verzoek toegestuurd via de </em><a href="http&#58;//lib.ugent.be/nl/catalog/ser01&#58;000054823" target="_blank">universiteitsbibliotheek</a><em> van de Universiteit van Gent.</em><br></p>Website
Sixteen and still not pregnant. Tekstopdrachten bij GTC en LTC1342820-2-2017 01:04:12htmlFalseaspxVan Oeveren biedt een lijst met criteria voor tekstopdrachten LTC en GTC.SLO Duiding2015Luger, S.<p>​Tekstbegrip van een Latijnse of Griekse tekst betekent niet alleen dat leerlingen begrijpen wat ze hebben gelezen, maar ook wat de tekst betekent en waarom het belangrijk is voor henzelf om de tekst te hebben gelezen. In dit artikel presenteert van Oeveren een lijst van criteria voor opdrachten waarmee leerlingen deze doelen kunnen leren bereiken. De lijst is een handreiking voor docenten Grieks en Latijn.</p><p><em>Een los&#160;exemplaar van dit vakdidactisch themanummer van Lampas&#160;is te bestellen bij&#160;</em><a href="http&#58;//www.verloren.nl/lampas" target="_blank">Uitgeverij Verloren​</a><em>.</em>​<br></p>Tijdschrift
Vertalen in de bovenbouw: een mission impossible?1343220-2-2017 01:04:12htmlFalseaspxLuger heroverweegt de vertaalvaardigheid op zoek naar een (toets/werk)vorm waarin alle doelstellingen van het onderwijs Latijn samenkomen, meer recht wordt gedaan.SLO Duiding2015Luger, S.<p>​​​​Nederlandse leerlingen bereiken zelden het gewenste niveau van vertaalvaardigheid&#58; een coherente&#160;Nederlandse tekst produceren dat gelezen en&#160;begrepen kan worden zonder hulp van de originele Latijnse passage. Studies op het gebied van vertalingen kunnen leraren&#160;inzichten en tools bieden die zij kunnen inzetten om de kwaliteit van het vertalen in de klas te verbeteren.&#160;</p><p>​Luger betoogt&#160;in dit artikel dat&#160;het omzetten&#160;van een Latijnse tekst in een begrijpelijke Nederlandse vertaling op zichzelf&#160;een waardevolle oefening is. Toch denkt zij dat&#160;de vertaalvaardigheid als eindterm&#160;en de positie van 'het vertalen' in het curriculum Latijn heroverwogen moet worden.​​</p><p><em>Een los&#160;exemplaar van dit vakdidactisch themanummer van Lampas&#160;is te bestellen bij </em><a href="http&#58;//www.verloren.nl/lampas" target="_blank">Uitgeverij Verloren</a><em>.​</em><br></p>Tijdschrift