Grammatikwiederholung in der Lektürephase1323519-6-2017 00:06:373htmlFalseaspxHet Duitse tijdschrift voor het onderwijs klassieke talen, Altsprachliche Uniterricht, wijdt een nummer geheel aan het onderwerp 'Herhaling van de grammatica in de lectuurfase van de bovenbouw'. Inspirerend voor classici voor de klas.SLO Duiding2012Uhl, A.<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE"><font color="#000000">Das Verhältnis von Form und Inhalt, sprachlicher Gestaltung und Aussage bzw. Aussageabsicht eines Textes bzw. Autors tragen wesentlich zum Verständnis und zur Interpreta­tion eines Textes bei. Dass die Grammatikarbeit nicht nebenher laufen sollte und wie sie in die Textarbeit integriert oder zumindest mit ihr „verlinkt“ werden kann, zeigt diese Ausgabe.</font></span></p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE"></span>&#160;</p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE"></span><span lang="DE"><font color="#000000">Der Basisartikel greift die inzwischen auch auf den altsprachlichen Unterricht angewandte Phasierung des Lektüreunterrichts in pre-, while- und postreading auf, um zu zeigen, wann und wie sich verschiedene Aspekte der Grammatik in der Lektürephase gezielt und textorientiert wiederholen lassen.</font></span></p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE"></span>&#160;</p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE"></span><span lang="DE"><font color="#000000">Die Praxisbeiträge führen an Texten von Caesar, Phaedrus, Seneca, Ovid, Sallust und Catull vor, welche Grammatikschwerpunkte sich besonders für die Interpretation dieser Texte eignen und wie man sie dafür nutzt. Daneben finden Sie aber auch Vorschläge zu einer generellen lektürebegleitenden Wiederholung grundlegender Grammatikkapitel sowie für eine Berichtigung von Übersetzungsarbeiten, die den individuellen Fehlerquellen nachspürt, um eine effektivere Korrektur zu ermöglichen.</font></span></p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE"></span>&#160;</p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE"></span><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><font color="#000000">​Losse nummers van het themanummer van Altsprachliche Unterricht zijn te bestellen bij Uitgeverij Friedrich Verlag​.</font></span></p>
Das Leben besteht in der Bewegung – warum nicht auch der Lateinunterricht?1340819-6-2017 00:06:3710htmlFalseaspxBartl onderzoekt in zijn artikel wat de postieve effecten beweging op de cognitieve prestatie kan hebben en leerrendement. Hij past dit principe zowel in de taalverwervingsfase toe, als in de lectuurfase. SLO Duiding2014Bartl, F.​Ein Blick in die Forschungsliteratur zum Thema „Bewegtes Lernen“ zeigt, dass vor allem im Bereich der Grundschuldidaktik und -pädagogik Bestrebungen bestehen, die Anliegen des Lernens in Bewegung umzusetzen. Für das Gymnasium liegen insgesamt weit weniger derartige Ansätze vor, obwohl es gerade dort auch sinnvoll wäre, den oftmals akademischen Unterricht durch Bewegung anschaulicher und belebter zu gestalten.&#160;<br><br>In seinem Artikel „Das Leben besteht in der Bewegung&quot; legt&#160;Florian Bartl&#160;dar, welche positiven Effekte Bewegung auf kognitive Leistungen und insbesondere auf Lernvorgänge haben kann. Gleichzeitig regt er eine stärkere Einbindung von Bewegung in den Lateinunterricht an, wofür er zahlreiche Umsetzungsmöglichkeiten anführt<br><div title="Page 2"><div><div><div>Mit der vorliegenden Arbeit wurde der Versuch unternommen, den Lateinunterricht mit Elementen der Bewegung zu gestalten, die sowohl in Spracherwerbs- als auch in Lektüreklassen eingesetzt werden können.</div></div></div></div>Pdf-bestand
De spanningsboog. Een oefening in verteltechnische analyse op basis van een tweetalige tekstweergave1341019-6-2017 00:06:37htmlFalseaspxVoorbeeldopdrachten gebaseerd op de verteltechniek waarmee leerlingen het begrip van een narratieve passage kunnen verkrijgen of verdiepen.SLO Duiding2015Adema, S.M.<p>​In dit artikel presenteeert Adema een narratologische analyse en interpretatie van korte narratieve passages in&#160;Latijnse en Griekse literatuur. Leerlingen analyseren het gebruik van&#160;vier narratologische technieken in narratieve teksten dat&#160;resulteert in een 'spanningsgrafiek'. Deze analyseaanpak is erop gericht om begrip en interpretatie&#160;van narratieve teksten tot stand te brengen of te verdiepen. Tegelijk biedt 'de spanningsgrafiek' leerlingen een formeel schema voor&#160;korte narratieve teksten waarmee ze vergelijkbare narratieve passages kunnen ontsluiten, zowel passages in origineel Latijn of Grieks, als in vertaling. Deze techniek is ook overdraagbaar naar de lectuur van narratieve teksen in andere talen.&#160;</p><p><em>Een los&#160;exemplaar van dit vakdidactisch themanummer van Lampas&#160;is te bestellen bij&#160;</em><a href="http&#58;//www.verloren.nl/lampas" target="_blank">Uitgeverij Verloren​</a><em>.</em>​<br></p>Tijdschrift
Odysseus en zijn oude voedster. Werken met tweetalig materiaal: een verkenning1342319-6-2017 00:06:37htmlFalseaspxEen van de adviezen van het rapport van de Verkenningscommissie (2010) is het gerbuik van tweetalige edities in de klas. Luger presenteert hier een eerste verkenning.SLO Duiding2011Luger, S.<p>​Een van de adviezen van het rapport van de Verkenningscommissie (2010) is het gebruik van tweetalige edities in de klas. Luger presenteert hier een eerste verkenning. Zij heeft materiaal ontwikkeld bij een passage uit Homeros, Odyssee, 1,1-10 en 19,349-393 (het prooimion en de passage met&#160;de voedster van Odysseus). Het lesmateriaal is getest in een zesde&#160;klas Grieks. Het artikel beschrijft het verkennend&#160;proces waarna Luger tot enkele aanbevelingen komt.</p><p><em>Losse nummers van het vakdidactische themanummer van Lampas zijn te bestellen bij</em>&#160;<a href="http&#58;//www.verloren.nl/lampas">Uitgeverij Verloren.</a>&#160;</p>
Participia in Tacitus1342719-6-2017 00:06:37htmlFalseaspxVoorbeeldlesmateriaal waarin de leerlingen kennismaken met Tacitus' stijl aan de hand van de participia. Daarmee biedt het ook een herhaling van dit grammaticaonderwerp. Het artikel is een toelichting bij lesmateriaal voor leerlingen in de bovenbouw. SLO Duiding2015Gils, L.W. van<p><em>​​</em>​Binnen het vaknetwerk van de VU,&#160;<em>Quamlibet</em>, is door docenten in samnewerking met&#160;wetenschappers lesmateriaal ontwikkeld.&#160;<em>Passie en Participia</em> is een van de lespakketten die op die website is te downloaden. Met het lespakket&#160;<em>Passie en Participia</em>&#160;kan de docent&#160;aan het einde van klas 3 het participium integraal&#160;behandelen&#160;aan de hand van originele teksten (Handelingen 7, Harrius Potter, Passio Perpetuae).&#160;</p><p>In het artikel&#160;<em>Participia in Tacitus&#160;</em>​bespreekt Van Gils hoe aan de hand van een passage van Tacitus het participium nog eens intgeraal en betekenisvol herhaald kan worden.</p><p><em>​Het artikel is niet te downloaden. Een kopie wordt op verzoek toegestuurd via de </em><a href="http&#58;//lib.ugent.be/nl/catalog/ser01&#58;000054823" target="_blank">universiteitsbibliotheek</a><em> van de Universiteit van Gent.</em><br></p>Website
Sixteen and still not pregnant. Tekstopdrachten bij GTC en LTC1342819-6-2017 00:06:37htmlFalseaspxVan Oeveren biedt een lijst met criteria voor tekstopdrachten LTC en GTC.SLO Duiding2015Luger, S.<p>​Tekstbegrip van een Latijnse of Griekse tekst betekent niet alleen dat leerlingen begrijpen wat ze hebben gelezen, maar ook wat de tekst betekent en waarom het belangrijk is voor henzelf om de tekst te hebben gelezen. In dit artikel presenteert van Oeveren een lijst van criteria voor opdrachten waarmee leerlingen deze doelen kunnen leren bereiken. De lijst is een handreiking voor docenten Grieks en Latijn.</p><p><em>Een los&#160;exemplaar van dit vakdidactisch themanummer van Lampas&#160;is te bestellen bij&#160;</em><a href="http&#58;//www.verloren.nl/lampas" target="_blank">Uitgeverij Verloren​</a><em>.</em>​<br></p>Tijdschrift
Vertalen in de bovenbouw: een mission impossible?1343219-6-2017 00:06:37htmlFalseaspxLuger heroverweegt de vertaalvaardigheid op zoek naar een (toets/werk)vorm waarin alle doelstellingen van het onderwijs Latijn samenkomen, meer recht wordt gedaan.SLO Duiding2015Luger, S.<p>​​​​Nederlandse leerlingen bereiken zelden het gewenste niveau van vertaalvaardigheid&#58; een coherente&#160;Nederlandse tekst produceren dat gelezen en&#160;begrepen kan worden zonder hulp van de originele Latijnse passage. Studies op het gebied van vertalingen kunnen leraren&#160;inzichten en tools bieden die zij kunnen inzetten om de kwaliteit van het vertalen in de klas te verbeteren.&#160;</p><p>​Luger betoogt&#160;in dit artikel dat&#160;het omzetten&#160;van een Latijnse tekst in een begrijpelijke Nederlandse vertaling op zichzelf&#160;een waardevolle oefening is. Toch denkt zij dat&#160;de vertaalvaardigheid als eindterm&#160;en de positie van 'het vertalen' in het curriculum Latijn heroverwogen moet worden.​​</p><p><em>Een los&#160;exemplaar van dit vakdidactisch themanummer van Lampas&#160;is te bestellen bij </em><a href="http&#58;//www.verloren.nl/lampas" target="_blank">Uitgeverij Verloren</a><em>.​</em><br></p>Tijdschrift
Vertelwijzen in 'De Lycische boeren'. De totstandkoming, uitvoering en evaluatie van een lessenserie.1343319-6-2017 00:06:37htmlFalseaspxEen lessenserie waarmee de leerling wordt uitgedaagd om eens met een andere talige bril te kijken naar een passage van Ovidius. De lessenserie is een product van een samenwerking tussen docenten en wetenschappers van de Vrije Universiteit.SLO Duiding2015Gier, H. de<p>​​​​​In deze lessenserie rond een verhaal van Ovidius wordt gekeken hoe leerlingen met een andere focus dan op de constructie van de zin&#160;geholpen kunnen worden bij het tekstbegrip. De leerling wordt ingewijd in de basisprincipes van&#160;<em>discourse modes&#160;</em>en het tijdgebruik&#160;van het werkwoord dat daaraan is gerelateerd. Zo krijgen zij handvatten aangereikt om de zin in een groter tekst - verhaal - verband te bekijken en te begrijpen.</p><p><em>Het lesmateriaal is te downloaden op </em><a href="https&#58;//www.quamlibet.nl/lessenreeksen/passieenparticipia/" target="_blank">Quamlibet​</a><em>,</em><em>&#160;de site van het Vaknetwerk van de VU</em>.&#160;</p><p><span style="color&#58;#222222;font-family&#58;arial, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><em>Het artikel is niet te downloaden, maar een kopie wordt toegestuurd op verzoek&#160;via de universiteitsbibliotheek&#160;van de </em><a href="http&#58;//lib.ugent.be/nl/catalog/ser01&#58;000054823" target="_blank">Universiteit&#160;Gent</a>.&#160;</span><br></p>Website
Woordenschatverwerving Grieks (en Latijn). De optimalisering van het vocabulaire met het oog op het onderwijs in het Grieks1343419-6-2017 00:06:37htmlFalseaspxOp basis van een bredere definitie van 'woordkennis' wordt een nieuwe didactiek beschreven waarmee leerlingen een efficienter en flexibeler woordenschat opbouwen die ze beter toerust voor de kennis en vaardigheden die ze in de bovenbouw nodig hebben.SLO Duiding2015Annemieke van de Plaat<p>​Het artikel behandelt een didactiek&#160;voor&#160;woordenschatverwerving waarmee de onderbouwleerling een&#160;effectief en flexibel vocabulaire opbouwt met oog op de lectuur in de bovenbouw. Deze didactiek is voor de docent die zoekt naar een manier om tegemoet te komen aan de weerstand of het onvermogen&#160;van leerlingen om&#160;de basiswoorden te leren.&#160;Het biedt een alternatief voor een&#160;gangbare oplossingen om woordenlijsten (tevoren) te geven of het aantal&#160;aantekeningen te verruimen. Van der Plaat bespreekt eerst de verschillende​ aspecten van woordkennis volgens de theorie van ​Paul Nation&#160;en trekt deze vervolgens door naar de lespraktijk Grieks.</p><p><em>Een los exemplaar van dit vakdidactische themanummer van Lampas is te bestellen bij </em><a href="http&#58;//www.verloren.nl/lampas" target="_blank">Uitgeverij Verloren</a><em>.</em><br></p>Website
Lyrik und Performance – Catull c. 51 im Lateinunterricht1344119-6-2017 00:06:37htmlFalseaspxHumar zet Catullus c. 51 naast het werk van Xavier Noidoos als voorbeeld van een lesontwerp over tekstinterpretatie bij de Latijnse lectuur.SLO Duiding2014Humar, M.<p>​​Marcel Humar&#160;behandelt in seinem Artikel „Lyrik und Performance – Catull c. 51 im Lateinunterricht&quot; Interpretationsmöglichkeiten dieses zu den Lesbia-Gedichten gehörenden Stückes Catulls, dessen Werke sich im Lateinunterricht zunehmender Beliebtheit erfreuen. Welche Schwerpunkte bei der Behandlung dieses Gedichtes – unter Berücksichtigung der von Sappho stammenden Vorlage – thematisiert werden müssen, führt er in einem Unterrichtsentwurf näher aus. Dieser basiert im Wesentlichen auf einem Vergleich zu Xavier Naidoos Song „Wo willst du hin?&quot; unter Betonung der performativen Gestaltungselemente beider lyrischen Werke.​</p>Pdf-bestand