Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Griekse Taal en Cultuur
 • Latijnse Taal en Cultuur
 • Klassieke talen
 • Latijn
 • Grieks
Vakinhoud
 • Betekenisgeving
 • Cultuurbeschouwing
 • Reflectie op klassieke teksten en cultuur
 • Tekst- en literatuurbeschouwing
 • Zelfstandige oordeelvorming
Leerplankundig thema
 • Eindtermen
 • Professionalisering
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Curriculumtheorie
Vakspecifiek thema
 • Actualisatie
 • Integratie taal en cultuur
 • Persoonlijke ontwikkeling'
 • Pensum
Trefwoorden
 • lesontwerp

Sixteen and still not pregnant. Tekstopdrachten bij GTC en LTC

6-1-2016

​Oeveren, K. van. (2015). Sixteen and still not pregnant. Tekstopdrachten bij GTC en LTC. Lampas. Tijdschrift voor classici, 48(3), ​227-237

ISBN

9789087045296

​​Tekstbegrip van een Latijnse of Griekse tekst betekent niet alleen dat leerlingen begrijpen wat ze hebben gelezen, maar ook wat de tekst betekent en waarom het belangrijk is voor henzelf om de tekst te hebben gelezen. In dit artikel presenteert van Oeveren een lijst van criteria voor opdrachten waarmee leerlingen deze doelen kunnen leren bereiken. De lijst is een handreiking voor docenten Grieks en Latijn.

Een los exemplaar van dit vakdidactisch themanummer van Lampas is te bestellen bij Uitgeverij Verloren​.

Nummers ouder dan twee jaar zijn te downloaden op de site van Tresaor​​.

Contactpersoon