Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Latijn
 • Klassieke talen
 • Latijnse Taal en Cultuur
Vakinhoud
 • Taalsysteem
 • Tekstontsluiting
 • Taalbeschouwing
Leerplankundig thema
 • Curriculumtheorie
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Lespakket
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Lees- en vertaalstrategiëen
 • Pensum
 • Vertaalvaardigheid
Trefwoorden
 • participia Latijn
 • Tacitus

Participia in Tacitus

6-1-2016

​​Gils, L. W. van. (2015). Participia in Tacitus. Taal in tekst. Taalbeschouwing en het klassieketalenonderwijs, 51, 73-85.​

ISBN

9789038225449

​​​Binnen het vaknetwerk van de VU, Quamlibet, is door docenten in samnewerking met wetenschappers lesmateriaal ontwikkeld. Passie en Participia is een van de lespakketten die op die website is te downloaden. Met het lespakket Passie en Participia kan de docent aan het einde van klas 3 het participium integraal behandelen aan de hand van originele teksten (Handelingen 7, Harrius Potter, Passio Perpetuae). 

In het artikel Participia in Tacitus ​bespreekt Van Gils hoe aan de hand van een passage van Tacitus het participium nog eens intgeraal en betekenisvol herhaald kan worden.

​Het artikel is niet te downloaden. Een kopie wordt op verzoek toegestuurd via de universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Gent.

Contactpersoon