Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Latijn
 • Latijnse Taal en Cultuur
 • Klassieke talen
Vakinhoud
 • Vertalen
Leerplankundig thema
 • Maatwerk
 • Professionalisering
 • Praktische vaardigheden
Vakspecifiek thema
 • Lees- en vertaalstrategiëen
 • Pensum
 • Vertaalvaardigheid

Ovidius lezen: voor iedereen net even anders.

8-1-2016

​Karten, S. M. (2015). Ovidius lezen: voor iedereen net even anders. Een onderzoek naar het effect van differentiëren op de leesvaardigheid en motivatie van leerlingen in de bovenbouw. Lampas. Tijdschrift voor classici, 48(3), 314-325.

ISBN

9789087045296

​​Karten presenteert haar afstudeeronderzoek van de Universitaire lerarenopleiding over de invloed van gedifferentieerde aanpak om de lees- en vertaalvaardigheid te ontwikkelen en de motivatie te verhogen bij leerlingen in de 4de en 5de klas van het gymnasium. Zij maakte gebruik van vragenlijsten, hardopdenkprotocollen en interviews vooraf en na afloop van de interventie. De resultaten laten zien dat het vertrouwen van leerlingen toeneemt als ze een analytische aanpak volgen. Door de hogere resultaten neemt de motivatie ook toe.

Losse nummers van het vakdidactische themanummer van Lampas zijn te bestellen bij  Uitgeverij Verloren​.

Nummers ouder dan twee ja​ar zijn te downloaden op de site van ​Tresaor​.

Contactpersoon