Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Latijn
 • Latijnse Taal en Cultuur
Vakinhoud
 • Tekstontsluiting
 • Vertalen
 • Taalsysteem
Leerplankundig thema
 • Curriculumtheorie
 • Professionalisering
 • Methode
Trefwoorden
 • lesmethodes

Ovidius in de onderbouw. Een evaluatie van beginnersteksten in de Latijnse lesmethoden Disco en Tolle Lege

10-1-2016

Snoo, F. de. (2011). Ovidius in de onderbouw. Een evaluatie van beginnersteksten in de Latijnse lesmethoden Disco en Tolle Lege. Lampas, tijdschrift voor Nederlandse classici44(2), 121-137.​

ISBN

9789087042400

​​​Verslag van een klein praktijkonderzoek in het kader van een masterscriptie GLTC.​ De Snoo presenteert haar masteronderzoek waarin zij door hardopdenkmethode laat zien hoe leerlingen omgaan met de beginnersteksten in twee Latijnse lesmethodes. In een interview met de auteurs van beide methodes heeft zij de ontwerpprincipes geëliciteerd. Boekmakers ontwerpen hun lesmethode voor de onderbouw uitgaande van verwachtingen over wat leerlingen aankunnen, wat hen motiveert en wat de goede voorbereiding op de lectuur in de bovenbouw is. Nog niet eerder is onderzoek gedaan naar de aansluiting op de praktijk van deze verwachtingen. De Snoo analyseert eerst de beginteksten van beide methodes en maakt daarna een taalkundige analyse in vergelijking met het origineel van Ovidius. In het tweede deel presenteert zij het kwalitatieve praktijkonderzoek en de resultaten. In de conclusie formuleert zij enkele aanbevelingen voor methodemakers.

Losse nummers van het vakdidactische themanummer van Lampas zijn te bestellen bij Uitgeverij Verloren .