Sector

 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding

Vakgebied

 • Grieks
 • Griekse Taal en Cultuur
 • Klassieke talen
 • Latijn
 • Latijnse Taal en Cultuur

Vakinhoud

 • Tekst- en literatuurbeschouwing
 • Teksten en literatuur
 • Tekstontsluiting
 • Reflectie op klassieke teksten en cultuur

Leerplankundig thema

 • Professionalisering
 • Curriculumtheorie
 • Vakdidactiek

Vakspecifiek thema

 • Gouden Standaard
 • Lees- en vertaalstrategiëen
 • Pensum
 • Vertaalvaardigheid

Trefwoorden

 • tweetalige teksten

Odysseus en zijn oude voedster. Werken met tweetalig materiaal: een verkenning

10-1-2016

​Luger, S. (2011). Odysseus en zijn oude voedster. Werken met tweetalig materiaal: een verkenning. Lampas, tijdschrift voor Nederlandse classici44(2), 138-151​

ISBN

9789087042400

​Een van de adviezen van het rapport van de Verkenningscommissie (2010) is het gebruik van tweetalige edities in de klas. Luger presenteert hier een eerste verkenning. Zij heeft materiaal ontwikkeld bij een passage uit Homeros, Odyssee, 1,1-10 en 19,349-393 (het prooimion en de passage met de voedster van Odysseus). Het lesmateriaal is getest in een zesde klas Grieks. Het artikel beschrijft het verkennend proces waarna Luger tot enkele aanbevelingen komt.

Losse nummers van het vakdidactische themanummer van Lampas zijn te bestellen bij Uitgeverij Verloren. 

Contactpersoon