Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Grieks
 • Griekse Taal en Cultuur
 • Klassieke talen
Vakinhoud
 • Taalsysteem
 • Taalbeschouwing
 • Tekstontsluiting
 • Vertalen
 • Reflectie op klassieke teksten en cultuur
Leerplankundig thema
 • Curriculumtheorie
 • Kennisbasis
 • Tussendoelen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Vertaalvaardigheid
 • Integratie taal en cultuur
 • Lees- en vertaalstrategiëen
Trefwoorden
 • aansluting onderbouw-bovenbouw

Mythoi en Logoi: sprookjes en feiten aangaande het leesonderwijs Grieks

5-1-2016

Plaat, A. F. van der. (2015). Mythoi en Logoi: sprookjes en feiten aangaande het leesonderwijs Grieks. Taal in tekst. Taalbeschouwing en het klassieketalenonderwijs, 51, 39-60.

ISBN

9789038225449

​​​​​Met behulp van de leestheorie van Kintsch is onderzocht hoe de verschillende onderdelen van het handboek ​Mythoi en Logoi (een Vlaamse lesmethode voor de onderbouw) bijdragen aan de ontwikkeling van tekstbegrip van leerlingen die onderwijs Grieks volgen. In het model van Kintsch is sprake van drie niveaus van tekstbegrip. Van alle onderdelen in de methode is geinventariseerd op welk niveau van tekstbegrip deze bijdragen. Daarbij wordt ook onderscheid gemaakt in opdrachten en oefeningen die puur in dienst staan van de taalverwerving. In het laatste deel van het artikel worden voorbeelden gegeven hoe de docent uitgaande van het lesmateriaal de ontwikkeling van het tekstbegrip kan bevorderen. 

Het artikel is niet te downloaden, maar wordt op verzoek in kopie toegestuurd via de universiteitsbibliotheek van de Universiteit Gent​.

Contactpersoon