Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Klassieke culturele vorming
 • Griekse Taal en Cultuur
 • Latijnse Taal en Cultuur
 • Klassieke talen
Vakinhoud
 • Betekenisgeving
 • Cultuurbeschouwing
 • Reflectie op klassieke teksten en cultuur
 • Zelfstandige oordeelvorming
 • Vergelijking tussen cultuuruitingen
Leerplankundig thema
 • Professionalisering
 • Betekenisvol leren
Vakspecifiek thema
 • Actualisatie
 • Europese bewustwording
 • Gouden Standaard
 • Receptie
 • Persoonlijke ontwikkeling'

Mietjes, monsters en barbaren

13-1-2016

​​Houdt, T. van. (2015). Mietjes, monsters en barbaren. Hoe we de klassieke oudheid gebruiken om onszelf te begrijpen. Borgerhout, België: Polis.

ISBN

978-94-6310-028-1

​Alle wegen leiden naar de Grieks- Romeinse oudheid. Als we vandaag zijn wie we zijn, dan komt dat in niet geringe mate omdat we ons spiegelen aan wat er zich heel lang geleden in Rome en Athene afspeelde. Toon Van Houdt toont aan hoe wij, moderne mensen, in vele opzichten moderne Grieken en Romeinen zijn. De moderne westerse mens heeft de klassieke oudheid nodig gehad om zichzelf te ontdekken. Onze antieke voorvaderen deelden mensen in categorieën in: onbeschaafde vreemden, onechte mannen (en vrouwen), lelijke monsters of zelfs dierlijke monsterrassen.

Ook wij maken gretig gebruik van die categorieën en passen de oudheid aan onze besognes aan. Toon Van Houdt beschrijft op fascinerende wijze hoe we de erfenis van de Grieken en Romeinen al eeuwenlang naar onze hand zetten.

Meer informatie is te vinden op de site van de uitgeverij Polis.

Contactpersoon