Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Latijnse Taal en Cultuur
 • Latijn
Vakinhoud
 • Betekenisgeving
 • Tekst- en literatuurbeschouwing
 • Reflectie op klassieke teksten en cultuur
 • Vergelijking tussen cultuuruitingen
 • Teksten en literatuur
 • Zelfstandige oordeelvorming
Leerplankundig thema
 • Professionalisering
 • Curriculumtheorie
 • Eindtermen
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Gouden Standaard
 • Integratie taal en cultuur
 • Thematisch lezen
Trefwoorden
 • tekstinterpretatie

Lyrik und Performance – Catull c. 51 im Lateinunterricht

12-1-2016

Humar, M. (2014). Lyrik und Performance – Catull c. 51 im Lateinunterricht. Pegasus onlinezeitschrift14(1), 67-80. Geraadpleegd van http://www.pegasus-onlinezeitschrift.de/2014_1/pegasus_2014-1_bartl_druck.pdf

​​​Marcel Humar behandelt in zijn artikel "Lyrik und Performance – Catull c. 51 im Lateinunterricht" een aantal interpretatiemogelijkheden voor Catullus xarmen 51 uit de veel gelezen Lesbiacyclus. Hij werkt in een lesplan uit welke thema's in de klas aan de orde gesteld kunnen worden ook in relatie tot het gedicht van Sappho waardoor Catullus zich heeft laten inspireren. Naast receptie actualiseert Humar ook doordat hij de leerling de klassieke werken laat vergelijken met een moderne song van Xavier Naidoo, "Wo willst du hin?". Een praktisch uitgewerkt voorbeeld van actualisatie, receptie en tekstinterpretatie.