Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Latijn
 • Latijnse Taal en Cultuur
Vakinhoud
 • Taalbeschouwing
 • Taalsysteem
 • Tekstontsluiting
 • Vertalen
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek
 • Curriculumtheorie
 • Eindtermen
 • Professionalisering
Vakspecifiek thema
 • Lees- en vertaalstrategiëen
 • Vertaalvaardigheid
Trefwoorden
 • vertaaldidactiek

Leren lezen als Romeinen: niet enkel een kwestie van syntaxis!

5-1-2016

​Verbaal, W. 2015. Leren lezen als Romein: niet enkel een kwestie van syntaxis! Taal in tekst. Taalbeschouwing en klassieketalenonderwijs. 51, 7-38.

ISBN

9789038225449

​​​Wim Verbaal biedt een handreiking aan de leraar klassieke talen voor de explicitering van de didactiek van een goede leesmethode. In het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs is het niet meer de vraag of je beter lineair kunt lezen, maar hoe je lineair kunt leren lezen. Over de concrete invuling van deze leesmethode is nog veel onduidelijk. Verbaal heeft een systematiek ontwikkeld waarmee hij het lineair lezen uit de hoek van 'een gokspel dat altijd door de auteur wordt gewonnen' haalt. In dit artikel legt hij deze 'positionele methode' uit waarmee hij betoogt dat het semantisch zinsniveau minstens even belangrijk is als het syntactisch zinsniveau. Inzicht in het semantisch zinsniveau en het spanningsveld hiervan met het syntactisch zinsniveau is een voorwaarde om echt te begrijpen wat de Latijnse auteurs ons te zeggen hebben.​​​

Dit artikel is niet te downloaden, maar een kopie wordt op verzoek toegestuurd via de universiteitsbibliotheek van de Universiteit Gent​.

Contactpersoon