Sector

  • Gymnasium
  • Eerstegraads lerarenopleiding

Vakgebied

  • Griekse Taal en Cultuur
  • Latijnse Taal en Cultuur
  • Klassieke talen

Leerplankundig thema

  • Tussendoelen

Trefwoorden

  • Voorbeelduitwerkingen

Leerplankader Griekse en Latijnse taal en cultuur

21-4-2017

Voor Griekse en Latijnse taal en cultuur biedt de website Leerplan in beeld informatie over eindtermen, kernen, inhouden, vaardigheden en tussendoelen voor de onderbouw vo. Deze tussendoelen hebben geen verplichtend of voorschrijvend karakter. De docent of sectie kan kiezen welke kennis en vaardigheden in welke klas worden aangeboden en aan de hand van welke (eenvoudige) teksten de doelen in de onderbouw gehaald worden. Deze publicatie biedt voorbeelduitwerkingen bij de 53 tussendoelen waarbij gebruikt is gemaakt van een aantal hoofdstukken uit vier schoolmethoden Latijn.

Een voorbeelduitwerking voor de onderbouw
Auteurs: S. Adema en A. van der Plaat
Uitgave: Enschede: SLO, 2017.