Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium onderbouw
Vakgebied
 • Klassieke talen
 • Latijn
 • Latijnse Taal en Cultuur
Vakinhoud
 • Taalsysteem
 • Taalbeschouwing
 • Tekstontsluiting
Leerplankundig thema
 • Curriculumtheorie
 • Internationaal
 • Professionalisering
 • Leerlingenmateriaal
 • Tussendoelen
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Aansluiting
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Actief Latijn / Grieks in de onderbouw

Latijn onderwijzen als moderne taal.

20-6-2016

Profielwerkstuk Actief Latijn.

Wat is de effectiviteit, de haalbaarheid en het toekomstbeeld van het onderwijzen van het Latijn als moderne taal? Ellis van Son en Robin Heijne van het Sint-Oelbertgymnasium zochten het uit voor hun profielwerkstuk (schooljaar 2014-2015).

Het PWS is te raadplegen​​​ op de site van Addisco​​.