Sector
  • Gymnasium
  • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
  • Latijn
  • Latijnse Taal en Cultuur
Leerplankundig thema
  • Curriculumtheorie
  • Kennisbasis
  • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Actief Latijn / Grieks in de onderbouw

Latijn is een taal, geen puzzel. Het gebruik van actief Latijn in het onderwijs.

7-1-2016

​Regtuit, R. (2015). Latijn is een taal, geen puzzel. Het gebruik van actief Latijn in het onderwijs. Lampas. Tijdschrift voor classici, 48(3), 286-297.

ISBN

9789087045296

​​​Het gebruik van actief Latijn in de klas is gewoonlijk beperkt tot een enkele taaloefening. Maar de ervaring van vele collega's over de wereld laat zien dat een meer systematische gebruik van actief Latijn, zowel in geschreven als gesproken vorm, een zinvolle aanvulling kan zijn in de didactiek van de taalverwerving. In dit artikel geeft Regtuit een beschrijving van actief Latijn en demonstreert hij hoe dit kan worden ingezet in het onderwijs. Voorts reageert hij op argumenten die tegen het gebruik van actief Latijn worden opgeworpen. Tot slot bespreekt hij een aantal consequenties voor de lespraktijk.

​Het vakdidactisch themanummer van Lampas is los te bestellen bij Uitgeverij Verloren.​​​

Losse nummers zijn te downloaden​​ op de site van Tresaor​​.

Contactpersoon