Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Latijn
 • Klassieke talen
 • Latijnse Taal en Cultuur
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Taalbeschouwing
 • Taalsysteem
 • Grammatica
 • Taalbeschouwing
Leerplankundig thema
 • Professionalisering
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Curriculumtheorie
Trefwoorden
 • Grammatica

Latijn en grammaticale competentie in het Nederlands

6-1-2016

​Vanheule, J. (2015). Latijn en grammaticale competentie in het Nederlands. Verslag van een nieuw onderzoek. Taal in tekst. Taalbeschouwing en het klassieketalenonderwijs, 51, 87-105

ISBN

9789038225449

​​​​​Een veel gehoord en gehanteerd argument voor het onderwijs in Latijn is het positieve effect dat dit heeft op de taalkennis en -beheersing van de moedertaal. Verheule heeft in het kader van haar studie onderzoek gedaan naar deze relatie. Met dit eerste onderzoek wil Verheule een wetenschappelijke onderbouwing geven voor de bekende meningen en opinies die tot nu toe de discussie over het nut van het onderwijs in Latijn domineren. Na een verkenning van de discussie pro en contra het onderwijs in Latijn (in Vlaanderen) en een bespreking van eerder onderzoek, doet Verheule verslag van haar onderzoek.

Het artikel is niet te downloaden. Een kopie wordt op verzoek toegestuurd via de universiteitsbibliotheek​ van de Universiteit Gent.

Contactpersoon