Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Latijn
 • Klassieke talen
 • Latijnse Taal en Cultuur
Vakinhoud
 • Taalsysteem
 • Tekstontsluiting
 • Betekenisgeving
Leerplankundig thema
 • Professionalisering
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Betekenisvol leren
Vakspecifiek thema
 • Europese bewustwording
Trefwoorden
 • woordenschatverwerving

Janus. Een etymologisch wiki-woordenboek Latijn voor leerlingen

13-1-2016

​Gerbrandy, P. (2015). Janus: een etymologisch wiki-woordenboek Latijn voor leerlingen. Lampas. Tijdschrift voor classici48(3), 78-285

ISBN

9789087045296

​​Woordenschatverwerving vraagt veel tijdsinvestering van leerlingen en studenten. De traditionele manier van woordjes stampen wordt niet erg positief gewaardeerd door leerlingen en studenten en de effectiviteit staat ter discussie. Kan dit niet beter? 

Een werkgroep van de Universiteit van Amsterdam kreeg de opdracht om een oplossing te vinden voor dit probleem. In het artikel illustreert Gerbrandy het type opdrachten dat is ontwikkeld en is getest in een tweede klas gymnasium van 19 leerlingen. Na afloop is een enquête afgenomen. Het programma is nog volop in ontwikkeling en vraagt ook een veranderde attitude van de docent. Gerbrandy besluit met een oproep aan docenten om vergelijkbare opdrachten bij de verschillende methodes Latijn in te sturen, zodat deze op de website toegankelijk kunnen worden gemaakt.

Losse nummers van het vakdidactische themanummer van Lampas zijn te bestellen bij Uitgeverij Verloren.

Nummers ouder dan twee jaar zijn te downloaden op de site van Tresaor​​.

Contactpersoon