Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Grieks
 • Griekse Taal en Cultuur
 • Klassieke culturele vorming
 • Klassieke talen
 • Latijn
 • Latijnse Taal en Cultuur
Leerplankundig thema
 • Professionalisering
 • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
 • 21e eeuwse vaardigheden
Trefwoorden
 • Werkvormen
 • lesontwerpen

ICT in het onderwijs: hype of hit?

10-1-2016

​Orbán, C., & Woertman, M. (2011). ICT in het onderwijs: hype of hit? Lampas, tijdschrift voor Nederlandse classici44(2), 167-179.​

ISBN

9789087042400

​Orbán en Woertman doen verslag van een praktijkonderzoek dat zij hebben uitgevoerd in het kader van de universitaire lerarenopleiding. Naar aanleiding van twee rapporten van Kennisnet hebben zijn onderzocht of de inzet van ICT ook in het onderwijs klassieke talen de motivatie bevordert en het leerrendement vergroot. Zij hebben een aantal digitale tools onderzocht, TimeRime, PowerPoint, Glogster en Prezi. Het onderzoek is opgezet met een testgroep die werkte met de website (digitale tool) en een controlegroep die 'gewoon' met een gedrukt tekstmateriaal werkte aan hetzelfde onderwerp. Na afloop zijn beide groepen getoetst op leerrendement en bevraagd op motivatie. De resultaten laten een duidelijk positief effect zien zowel op het leerrendement als motivatie ten faveure van de 'digitale toolgroep'.

Losse nummers van het vakdidactische themanummer van Lampas zijn te bestellen bij Uitgeverij Verloren.