Sector
  • Gymnasium
  • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
  • Grieks
  • Griekse Taal en Cultuur
Leerplankundig thema
  • Professionalisering
  • Exemplarisch lesmateriaal
  • Inhouden
  • Vakdidactiek
Trefwoorden
  • Woordenschat

Haec et talia verba. Woordverwerving bij Grieks.

10-1-2016

​Groos, P. (2011). Haec et talia verba. Woordverwerving bij Grieks. Lampas, tijdschrift voor Nederlandse classici44(2), 99-110.

ISBN

9789087042400

​​​​Een goede basisvocabulaire is van belang voor de ontwikkeling van de vertaal- en leesvaardigheid. Traditioneel wordt de basisvocabulaire verworven door het leren van woordenlijsten Grieks - Nederlands. De effectiviteit van deze methode staat ter discussie. In dit artikel beschrijft Groos een werkvorm van WoordBladen waarvan hij in zijn lespraktijk de effectiviteit heeft onderzocht. Hij stelt dat werkvorm de effectiviteit van de woordenschatverwerving kan vergroten en tegelijk ook de motivatie van de leerlingen kan bevorderen. Hij beschrijft het onderzoek en de resultaten ook met als doel collega's de motiveren te eigen lespraktijk kritisch en systematisch te blijven volgen.

Losse nummers van het vakdidactische themanummer van Lampas zijn te bestellen bij Uitgeverij Verloren.​