Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Klassieke talen
Vakinhoud
 • Taalsysteem
 • Tekstontsluiting
 • Vertalen
Leerplankundig thema
 • Professionalisering
 • Curriculumtheorie
 • Tussendoelen
 • Eindtermen
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Lees- en vertaalstrategiëen
Trefwoorden
 • grammatica-onderwijs

Grammatikwiederholung in der Lektürephase

13-1-2016

​Uhl (red.), A. (2012). Themenheft Grammatikwiederholung in der Lektürephase. Altsprachliche Unterricht3, 1-65

Vorm, inhoud en context, tekst- en genretradities en auteursintentie dragen alle bij aan de betekenis en interpretatie van een klassieke tekst. In dit themanummer wordt het probleem geadresseerd van de verzwarende factor van de basisgrammatica die de onervaren lezer tijdens het lees- en duidingsproces nog eens moet integreren.

In het hoofdartikel wordt de bekende indeling van pre-, while- en​ postreading gekoppeld aan specifieke aspecten van de basisgrammatica. Om zo tot een herhalingsprogramma te komen van de basiskennis ter ondersteuning van de leesvaardigheid.

Daarnaast biedt het nummer praktijkvoorbeelden aan de hand van bekende schoolauteurs, zoals 

Caesar, Phaedrus, Seneca, Ovius, Sallustius en Catullus door aan specifieke tekstpassages geschikte grammatica​onderwerpen te koppelen. Tot slot volgt een algemene voorstel voor herhaling van de basisgrammatica in de lectuurfase​ met ook vertaalopgaven en een foutenmodel. ​


Losse nummers van het themanummer van Altsprachliche Unterricht zijn te bestellen bij Uitgeverij Fri​edrich Verlag​​.​