Sector
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Latijn
Vakinhoud
 • Taalbeschouwing
 • Tekst- en literatuurbeschouwing
 • Cultuurbeschouwing
 • Betekenisgeving
Leerplankundig thema
 • Lespakket
 • Leermiddelen
Vakspecifiek thema
 • Alfa-wetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Europese bewustwording
 • Gouden Standaard
 • Integratie taal en cultuur
 • Thematisch lezen
 • Receptie
 • Persoonlijke ontwikkeling'

Erasmus en de Turken

12-5-2015
Gelderblom, W.J.C.M. (2008). Erasmus en de Turken. Enschede: SLO.
Docenten klassieke talen die in 5-gymnasium een verbinding willen leggen tussen het Europa van de 16e eeuw en de actualiteit van nu, kunnen gebruikmaken van deze lessenserie over de teksten van Erasmus over de oorlog tegen de Turken. Aan de orde komen de houding ten overstaan van vreemde volken en de wereld van de ander. In de tijd van Erasmus vormde een oorlog tegen een niet-christelijk volk een reƫle dreiging. Erasmus geeft in de teksten uitleg over het ontstaan van de dreiging van de Turken en vindt dat de Turken het beste bedwongen kunnen worden. Vraag: hoe tolerant was Erasmus ten opzichte van andere bevolkingsgroepen? En hoe zit het met die tolerantie in onze tijd? Welke invloed hebben vooroordelen op de meningsvorming over andere bevolkingsgroepen?