Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Grieks
 • Griekse Taal en Cultuur
 • Klassieke culturele vorming
 • Klassieke talen
 • Latijn
 • Latijnse Taal en Cultuur
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Professionalisering
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Europese bewustwording
 • Integratie taal en cultuur
 • Actualisatie
 • Persoonlijke ontwikkeling'
 • Receptie
Trefwoorden
 • gymnasiumbeleid

Enquête Stand van de Gouden Standaard op de scholengemeenschappen

13-1-2016

​BGV. (2015). Enquête Stand van de Gouden Standaard voor gymnasiumopleiding op de scholengemeenschappen. Geraadpleegd van http://bgv.aob.nl/wp-content/uploads/2015/09/Rapportage-BGV-enquête-sept.2015.pdf

​Na de publicatie van het rapport Een gouden standaard voor de gymnasiumopleidingen, gaven scholen aan behoefte te hebben aan concrete handreikingen, instrumenten of materiaal waarmee zij handen en voeten kunnen geven aan de gouden standaard op de eigen school. De BGV wilde hierin voorzien door in 2015 een onderzoek te starten, waarvan de enquête en de gymnasiumcafé's een eerste oriënterende en inventariserende fase vormen. De opbrengst hiervan zal leiden tot twee vervolgtrajecten waarbij ook weer de medewerking van de scholen gevraagd zal worden. Enerzijds worden alle good practices van gymnasiale vorming op de scholengemeenschappen voor iedereen zichtbaar en toegankelijk gemaakt in de 'etalage' van de BGV-website. Anderzijds wordt een kleine groep scholen na de zomervakantie bezocht. De BGV zal deze scholen volgen in hun streven naar de schooleigen gouden standaard. Het verslag van deze scholen wordt in 2016 aangeboden op de BGV-conferentie bij wijze van exempla om te inspireren of om van te leren.

Contactpersoon