Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Klassieke talen
 • Nederlands
 • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
 • Taalsysteem
 • Taalbeschouwing
Leerplankundig thema
 • Curriculumtheorie
 • Professionalisering
Vakspecifiek thema
 • Alfa-wetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Gouden Standaard
Trefwoorden
 • uniform grammaticaonderwijs

Eenvormige grammaticale terminologie op school.

6-1-2016

​Panhuis, D. (2015). Eenvormige grammaticale terminologie op school. Taal in tekst. Taalbeschouwing en het klassieketalenonderwijs, 51, 107-113

ISBN

9789038225449

​Panhuis' zoektocht en overzicht kan ook voor het Nederlandse onderwijs een eerste aanzet zet tot een 'terminologische hygiëne'. Panhuis stelt dat een groot deel van de onduidelijkheid in het grammaticaonderwijs van de schooltalen voortkomt 'uit het morfologisch denken over syntaxis, en dus uit het gebruik van termen uit één subsysteem van de taal voor begrippen uit een ander subsysteem. Men leerde de morfologie en bekeek dan waarvoor die in de syntaxis van de zin dient.' Panhuis besluit met een oproep aan het gehele veld tot overleg tussen secties, schoolboekmakers, leerplancommissies en universiteiten om de gewenste eenvormigheid in terminologie op school te bereiken.

​Het artikel is niet te downloaden. Een kopie wordt op verzoek toegestuurd via de universiteitsbibliotheek​ van de Universiteit Gent.

Contactpersoon