Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Klassieke talen
 • Grieks
 • Latijn
 • Griekse Taal en Cultuur
 • Latijnse Taal en Cultuur
Vakinhoud
 • Taalsysteem
 • Taalbeschouwing
 • Tekstontsluiting
Leerplankundig thema
 • Curriculumtheorie
 • Professionalisering
 • Vakintegratie
 • Vakdidactiek
 • Inhouden
Vakspecifiek thema
 • Grammaticaonderwijs
Trefwoorden
 • gemeenschappelijk grammaticaonderwijs

De Taalles. Een verbindend concept in de gymnasiumbrugklas.

10-1-2016

​Breur, N. (2015). De Taalles. Een verbindend concept in de gymnasiumbrugklas. Lampas. Tijdschrift voor classici48(3), 326-333

ISBN

9789087045296

​​Breur presenteert 'De Taalles', een grammaticacursus die is ontwikkeld door vakdocenten van de ​schooltalen, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Latijn en Grieks. Het doel van de cursus is om door samenwerking meer cohesie in het onderwijsprogramma te krijgen. Daarmee worden leerlingen gefaciliteerd om de transfer te maken van de kennis en vaardigheden aangereikt bij het ene schoolvak naar de andere schoolvakken. Belangrijker nog wordt met dit gemeenschappelijke taalbeleid de bestaande diversiteit in de terminologie en aanpak van grammatica weggenomen, zodat leerlingen makkelijker tot inzicht in het gemeenschappelijke van de talen komen en het onderwijs in de verschillende vakken elkaar versterkt in plaats van afremt. Tot slot wordt met De Taalles ook aan een eindterm voldaan van de talige doorwerking van de klassieken in de Europese talen.

Losse nummers van het vakdidactische themanummer van Lampas zijn te bestellen bij  Uitgeverij Verloren​.

Nummers ouder dan twee jaar zijn te downloaden op de site van ​Tresoar​​​.

Contactpersoon