Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Griekse Taal en Cultuur
 • Klassieke talen
 • Latijnse Taal en Cultuur
 • Grieks
 • Latijn
Vakinhoud
 • Taalbeschouwing
 • Tekst- en literatuurbeschouwing
 • Teksten en literatuur
 • Tekstontsluiting
Leerplankundig thema
 • Curriculumtheorie
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Professionalisering
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Alfa-wetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Lees- en vertaalstrategiëen
Trefwoorden
 • narratologische middelen
 • verteltechniek

De spanningsboog. Een oefening in verteltechnische analyse op basis van een tweetalige tekstweergave

6-1-2016

​Adema, S. M. (2015). De spanningsboog. Een oefening in verteltechnische analyse op basis van een tweetalige tekstweergave. Lampas. Tijdschrift voor classici, 48(3), 238-249.

ISBN

9789087045296

​In dit artikel presenteert​​ Adema een narratologische analyse en interpretatie van korte narratieve passages in Latijnse en Griekse literatuur. Leerlingen analyseren het gebruik van vier narratologische technieken in narratieve teksten dat resulteert in een 'spanningsgrafiek'. Deze analyseaanpak is erop gericht om begrip en interpretatie van narratieve teksten tot stand te brengen of te verdiepen. Tegelijk biedt 'de spanningsgrafiek' leerlingen een formeel schema voor korte narratieve teksten waarmee ze vergelijkbare narratieve passages kunnen ontsluiten, zowel passages in origineel Latijn of Grieks, als in vertaling. Deze techniek is ook overdraagbaar naar de lectuur van narratieve teksten​ in andere talen. 

Een los exemplaar van dit vakdidactisch themanummer van Lampas is te bestellen bij Uitgeverij Verloren​.

Nummers ouder dan twee jaar zijn te downloaden op de site van Tresoar​.

Contactpersoon