Sector
  • Gymnasium
  • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
  • Latijn
  • Klassieke talen
Leerplankundig thema
  • Vakdidactiek
Trefwoorden
  • bewegen en leren

Das Leben besteht in der Bewegung - warum nicht auch der Lateinunterricht?

12-1-2016

Bartl, F. (2014). Das Leben besteht in der Bewegung – warum nicht auch der Lateinunterricht? Pegasus onlinezeitschrift14(1), 19-38. Geraadpleegd van http://www.pegasus-onlinezeitschrift.de/2014_1/pegasus_2014-1_bartl_druck.pdf​

Het leven bestaat in de beweging. Recent onderzoek toont aan dat bewegen en leren elkaar versterken. In dit artikel betoogt Bartl dat leren in beweging ook voor het gymnasiumonderwijs een positief effect kan hebben op de cognitieve prestaties en het leerrendement, hoewel hij nog amper uitgewerkte voorbeelden vindt. Vanuit de geraadpleegde theorie maakt hij een vertaalslag waarmee hij een praktische basis legt voor beweging in de didactiek van het Latijn. Hij geeft hiermee een voorzet voor de toepassing van beweging in het onderwijs van de Latijnse taalverwerving en de lectuur van Latijnse teksten in de bovenbouw.​​​