Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium onderbouw
Vakgebied
 • Latijn
 • Latijnse Taal en Cultuur
Vakinhoud
 • Taalsysteem
 • Taalbeschouwing
 • Tekstontsluiting
 • Betekenisgeving
Leerplankundig thema
 • Curriculumtheorie
 • Beleid
 • Internationaal
 • Professionalisering
 • Betekenisvol leren
Vakspecifiek thema
 • Actief Latijn / Grieks in de onderbouw

Classics between prosperity and crisis

20-6-2016

Gastbijdrage door Bas van Bommel

Engelstalig artikel door dr. Bas van Bommel van de Universiteit Utrecht over het Grieks- en Latijnonderwijs in de 21ste eeuw in Nederland en de 'living Latin'-movement.