Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Klassieke talen
 • Latijn
 • Latijnse Taal en Cultuur
Vakinhoud
 • Betekenisgeving
 • Tekst- en literatuurbeschouwing
 • Teksten en literatuur
 • Zelfstandige oordeelvorming
Leerplankundig thema
 • Curriculumtheorie
 • Eindtermen
 • Professionalisering
 • Betekenisvol leren
Vakspecifiek thema
 • Integratie taal en cultuur
 • Pensum
 • Lees- en vertaalstrategiëen
Trefwoorden
 • tekstbegrip

Caelius is een toffe peer en volgt het voorbeeld van andere gouden gozers. Tekstverwerking door leerlingen.

10-1-2016

​Oeveren, K. van. (2011). Caelius is een toffe peer en volgt het voorbeeld van andere gouden gozers. Tekstverwerking door leerlingen. Lampas, tijdschrift voor Nederlandse classici44(2), 111-120.

ISBN

9789087042400

​​​Van Oeveren beschrijft vijf werkvormen die het tekstbegrip bevorderen. Doel is het tekstbegrip te vergroten door de leerlingen te laten nadenken over de tekst als geheel. Van Oeveren is gaan variëren met deze werkvormen uit onvrede over haar (de) gangbare lespraktijk die teveel wordt gedomineerd door de tekstontsluiting met een focus om grammaticale (woord en zins-) analyse. De leerling komt daardoor te weinig toe aan wezenlijk begrip die wordt verkregen wanner hij de tekst in grotere gehelen overziet.

Losse nummers van het vakdidactische themanummer van Lampas zijn te bestellen bij Uitgeverij Verloren.​

Losse nummers ouder dan twee jaar zijn te downloaden via de site van Tresoar​.