Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Klassieke culturele vorming
Vakinhoud
 • Betekenisgeving
 • Reflectie op klassieke teksten en cultuur
 • Cultuurbeschouwing
 • Tekst- en literatuurbeschouwing
 • Vergelijking tussen cultuuruitingen
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek
 • Inhouden
 • Professionalisering
Vakspecifiek thema
 • Europese bewustwording
 • Gouden Standaard
 • Persoonlijke ontwikkeling'
 • Receptie

Antike Mythologie in der gegenwärtigen Alltagskultur

12-1-2016

​Stierstorfer, M. (2014). Antike Mythologie in der gegenwärtigen Alltagskultur (Kinder- und Jugendliteratur, Belletristik und Film). Das griechisch-römische Sagengut als Fundus von prototy- pischen Einzelelementen und Motiven für die aktuelle Fantasy und Phantastik. Pegasus onlinezeitschrift, 14(1), 167-196. Geraadpleegd van hhttp://www.pegasus-onlinezeitschrift.de/2014_1/pegasus_2014-1_stierstorfer_druck.pdf

Stierstorfer laat in zijn artikel "Antike Mythologie in der gegenwärtigen Alltagskultur" zien hoe de klassieken nu nog doorwerken in de populaire fantasyfilm en literatuur. Het Grieks-Romeinse verhalengoed is een bron voor hedendaagse prototypische motieven en universeel-menselijke verlangens volgens Michael Stierstorfer. Daaruit vloeit volgens hem de hedendaagse adaptatie van mythologische thema's voort. Het artikel bevat ook een overzicht van de receptiegeschiedenis en adaptatie van de klassieke mythologie in de jeudliteratuur, bellettrie en film.