Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Griekse Taal en Cultuur
 • Latijnse Taal en Cultuur
 • Klassieke talen
 • Klassieke culturele vorming
Vakinhoud
 • Betekenisgeving
 • Cultuurbeschouwing
 • Reflectie op klassieke teksten en cultuur
 • Tekst- en literatuurbeschouwing
 • Teksten en literatuur
 • Vergelijking tussen cultuuruitingen
 • Zelfstandige oordeelvorming
Leerplankundig thema
 • Curriculumtheorie
 • Eindtermen
 • Professionalisering
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Inhouden
 • Betekenisvol leren
Vakspecifiek thema
 • Europese bewustwording
 • Integratie taal en cultuur
 • Persoonlijke ontwikkeling'
 • Receptie
 • Actualisatie

Actualiseren met leerlingen

7-1-2016

​Ferrante, M. de, & Mourik, C. van. (2015). Actualiseren met leerlingen. Naar lessen van betekenis. Lampas. Tijdschrift voor classici, 48(3), 250-263

ISBN

9789087045296

​​In dit artikel laten Van Mourik en De Ferrante zien hoe de docent cultuur-historische thema's in tekst en cultuur kan linken aan vergelijkbare thema's in de huidige samenleving.​ Actualiseren is al jaren een formeel onderdeel van het examenprogramma en docenten onderschrijven deze eindtermen. In de dagelijkse lespraktijk echter wordt (te) weinig aandacht aan het actualiseren geschonken. 
In dit artikel wordt 'actualisatie' gepresenteerd als belangrijk​​ middel om de Latijnse en Griekse lectuur betekenisvol te maken voor leerlingen. Bovendien draagt het bij aan de beoogde Bildung​, dat een van de belangrijke vakdoelstellingen is. De auteurs bieden een set van criteria om teksten te selecteren en relevante thema's, als ook een aantal praktische handreikingen om lessen te ontwerpen waarmee leerlingen de betekenis van deze thema's kunnen verkennen.

 
Een los exemplaar van dit vakdidactisch themanummer van Lampas is te bestellen bij Uitgeverij Verloren​.
Nummers ouder dan twee jaar zijn te downloaden op de site van Tresoar​.
Contactpersoon