Examenprogramma GTC en LTC2836813-1-2019 01:05:276htmlFalseaspxSLO Duiding2012Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap<p>​​​​<span style="font-size&#58;10pt;">​Het e​xamenprogramma GTC en LTC biedt scholen&#160;het wettelijk kader voor de inrichting van het onderwijs op de scholen in de bovenbouw van het vwo van het gymnasium.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Ingangsdatum&#58; augustus 2014&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">​​​​Eerste examenjaar&#58; 2017&#160;</p><ul><li><div style="text-align&#58;justify;">Griekse taal en cultuur (GTC) vwo&#160;</div></li><li><div style="text-align&#58;justify;">Latijnse taal en cultuur (LTC) vwo ​</div></li></ul>
Leerplankader Griekse en Latijnse taal en cultuur5160313-1-2019 01:05:279htmlFalseaspxSLO Duiding2017Adema, S.M.;Plaat, A. van der;Annemieke van der Plaat<p>​Deze publicatie&#160;biedt&#160;docenten&#160;klassieke talen een handreiking om een eigen curriculum te ontwikkelen, het eigen curriculum te toetsen aan de eindtermen, kernen, inhouden, vaardigheden en tussen doelen voor de onder- en bovenbouw van de vakken GTC en LTC of om meer zicht te krijgen op de doorlopende leerlijnen van&#160;het vak. Met behulp van de website&#160;​​<a href="http&#58;//leerplaninbeeld.slo.nl/havo_vwo_onderbouw/klassieke-talen/" target="_blank">Leerplan in Beeld​</a>&#160;en de gangbare lesmethodes Latijn wordt verhelderd hoe de website Leerplan in Beeld gebruikt kan worden in de onderwijspraktijk.​</p>
Grammatikwiederholung in der Lektürephase1323513-1-2019 01:05:2730htmlFalseaspxHet Duitse tijdschrift voor het onderwijs klassieke talen, Altsprachliche Uniterricht, wijdt een nummer geheel aan het onderwerp 'Herhaling van de grammatica in de lectuurfase van de bovenbouw'. Inspirerend voor docenten klassieke talen.SLO Duiding2012Uhl, A.<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE"><font color="#000000">Vorm,&#160;inhoud en&#160;context, tekst- en genretradities en auteursintentie dragen alle bij aan de betekenis en interpretatie van een klassieke tekst.&#160;In dit themanummer wordt het probleem geadresseerd van de verzwarende factor van de basisgrammatica die de onervaren lezer tijdens het lees- en duidingsproces nog eens moet integreren.</font></span></p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE"><font color="#000000">In het hoofdartikel wordt de bekende indeling van&#160;<span style="color&#58;#000000;">pre-, while- en​&#160;postreading</span> gekoppeld aan specifieke aspecten van de basisgrammatica. Om zo tot een herhalingsprogramma te komen van de basiskennis ter ondersteuning van de leesvaardigheid.</font></span></p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE"></span>Daarnaast biedt het nummer praktijkvoorbeelden aan de hand van bekende schoolauteurs, zoals&#160;</p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE"></span><span lang="DE"><font color="#000000">Caesar, Phaedrus, Seneca, Ovius, Sallustius en Catullus door aan specifieke&#160;tekstpassages geschikte grammatica​onderwerpen te koppelen. Tot slot volgt een algemene voorstel voor herhaling van de basisgrammatica in de lectuurfase​ met ook vertaalopgaven en een foutenmodel.&#160;​</font></span></p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE"><font color="#000000"><br></font></span></p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><span lang="DE"><font color="#000000"></font></span><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;arial, sans-serif;font-size&#58;10pt;">​</span><em style="color&#58;#000000;font-family&#58;arial, sans-serif;font-size&#58;10pt;">Losse nummers van het themanummer van Altsprachliche Unterricht zijn te bestellen bij </em><a href="https&#58;//www.friedrich-verlag.de/shop/grammatikwiederholung-in-der-lektuerephase" style="font-family&#58;arial, sans-serif;font-size&#58;10pt;">Uitgeverij Fri​edrich Verlag​​</a><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;arial, sans-serif;font-size&#58;10pt;">.​</span></p>
Classics between prosperity and crisis300213-1-2019 01:05:2747htmlFalseaspxSLO Duiding2016<p>Gastbijdrage door Bas van Bommel</p><p>Engelstalig artikel door dr. Bas van Bommel van de Universiteit Utrecht over het Grieks- en Latijnonderwijs in de 21ste eeuw in Nederland en de 'living Latin'-movement.</p>
Latijn onderwijzen als moderne taal.300313-1-2019 01:05:2728htmlFalseaspxSLO Duiding2015Annemieke van der Plaat<h2>Profielwerkstuk Actief Latijn.</h2><p>Wat is de effectiviteit, de haalbaarheid en het toekomstbeeld van het onderwijzen van het Latijn als moderne taal? Ellis van Son en Robin Heijne van het Sint-Oelbertgymnasium zochten het uit voor hun profielwerkstuk (schooljaar 2014-2015).</p><p><em>Het PWS is te raadplegen​​​ op de site van</em> <a href="https&#58;//www.addisco.nl/blog/profielwerkstuk-actief-latijn/index.htm">Addisco​​</a>.<br></p>
Didactische handreiking bij de periodisering van Klassieke Talen538721-1-2016 13:16:0347http://klassieketalen.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxDit is een handreiking voor schoolleiders, docenten en lerarenopleiders Klassieke Talen die (gaan) werken met periodisering, waarbij zowel de kansen als de valkuilen van periodisering aan de orde komen. Het document bevat rekenmodellen voor de ...text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2007Goris, M.;Tromp, T.<div>Dit is een handreiking voor schoolleiders, docenten en lerarenopleiders Klassieke Talen die (gaan) werken met periodisering, waarbij zowel de kansen als de valkuilen van periodisering aan de orde komen. Het document bevat rekenmodellen voor de urenverdeling in de verschillende periodes.</div>Word-bestand
Didactische handreiking voor het werken met een individueel pensum bij Klassieke Talen538821-1-2016 13:20:1045http://klassieketalen.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2007<div>Deze handreiking is bestemd voor bovenbouwdocenten Klassieke Talen die de leerlingen laten werken met een door de leerlingen zelf gekozen pensum (individueel pensum) of van plan zijn daarmee te gaan werken. De handreiking geeft suggesties en materiaal voor het invullen van het schoolexamenprogramma, met name het werken met een individueel pensum. De suggesties zijn gebaseerd op de ervaringen van docenten en leerlingen. Vragen die aan de orde komen zijn&#58; zijn er beperkingen in de keuze nodig; welke teksten zijn geschikt; hoe organiseer je het werken met een individueel pensum; wil je de werkzaamheden van de leerlingen afsluiten met een toets; als je wilt toetsen, hoe doe je dat dan; welke didactische kanten zitten eraan; hoe reageren leerlingen op deze werkwijze? In de bijlagen van de handreiking is materiaal te vinden dat docenten beschikbaar hebben gesteld.</div>Word-bestand
Doorlopende leerlijnen taalvaardigheid klassieke talen53913-7-2015 09:07:5357http://klassieketalen.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2011<div>Veel docenten en secties klassieke talen hebben te maken met een overgangsproblematiek tussen de basismethode die in de onderbouw gebruikt wordt en de stap naar authentieke teksten in de Tweede Fase. De vaardigheid die volgens de lesmethode in stappen wordt aangeleerd, blijkt in veel gevallen niet voldoende ontwikkeld te zijn om de authentieke teksten uit de oudheid in de bovenbouw te kunnen vertalen. Om deze overgang te versoepelen heeft SLO samen met docenten en secties klassieke talen voorbeelden van een doorlopende leerlijn ontwikkeld. Het materiaal is ontwikkeld voor het onderwijs in Latijn, maar kan ook voor Grieks gelden.</div>Pdf-bestand
Een andere wereld/de wereld van de ander. Actualisatie aan de hand van Neolatijnse teksten539223-8-2018 09:44:5289http://klassieketalen.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2008<div>​​​Deze handreiking voor actualisatie binnen het vak​ Latijn&#160;is bestemd voor docenten die leerlingen Latijn in de bovenbouw kennis willen laten maken met Neolatijnse teksten en die de gelezen teksten willen koppelen aan de actualiteit. Het gaat om een verzameling Neolatijnse teksten die thematisch worden aangeboden. Daarbij is er aandacht voor actualisatie&#58; het leggen van verbanden tussen de klassieke talen en cultuur enerzijds en anderzijds actuele aspecten of waarden van de Europese cultuurgeschiedenis die aansluiten bij de leefwereld van de leerling. Het materiaal is bestemd voor leerlingen Latijn in de bovenbouw. Het materiaal voor deze uitgave bestaat deels uit reeds bestaand lesmateriaal en is deels speciaal voor dit project samengesteld. Alle bijdragen vallen onder de paraplu van het thema Een andere wereld/de wereld van de ander en dragen bij aan een van de prominente doelstellingen van klassieke talen&#58; het koppelen van het heden aan het verleden. Elke bijdrage heeft zijn eigen karakter en een eigen inleiding en kan als zelfstandige eenheid/module gebruikt worden.​</div>Word-bestand
Een gouden standaard voor de gymnasiumopleiding. Rapport van de Werkgroep Gouden Standaard539322-1-2016 13:48:20124http://klassieketalen.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2014<div>Het rapport beschrijft alle aspecten binnen een school die van belang zijn bij de ontwikkeling van beleid gericht op verbetering van de brede gymnasiale vorming van de gymnasiumleerlingen. De ontwikkeling van een gouden standaard voor de gymnasiumopleiding is een van de adviezen uit het Eindrapport van de Verkenningscommissie Klassieke talen (2010) en beoogt aldus een bijdrage te leveren aan een kwaliteitsverbetering van het gymnasiale onderwijs. Het rapport helpt alle geledingen binnen een school om een gezamenlijke koers te bepalen en de uitgezette ontwikkelingen te monitoren. Meer handreikingen om beleid in het kader van de Gouden Standaard te ontwikkelen zijn te vinden op www.bgv.aob.nl</div>Pdf-bestand