Sector
  • Gymnasium
  • Eerstegraads lerarenopleiding

Vakspecifieke Trendanalyse Klassieke talen 2015

10-3-2016

Onlangs is de publicatie Vakspecifieke Trendanalyse Klassieke talen 2015 verschenen.
Doel van de trendanalyse is het in kaart brengen van de belangrijkste trends en opmerkelijke ontwikkelingen binnen dit leergebied in alle sectoren van het onderwijs.

Daarbij past SLO een zogenaamde BUG-systematiek toe, dit betekent dat het curriculum wordt geanalyseerd volgens de driedeling Beoogd, Uitgevoerd en Gerealiseerd. De trendanalyse sluit aan op de groeiende belangstelling in het landelijke onderwijsbeleid voor meer systematische informatie over – en mogelijke discrepanties tussen – het beoogde, het uitgevoerde en het gerealiseerde curriculum.

 

Deze eerste VTA-klassieken biedt een beschrijving van de situatie uit 2014 tot voorjaar 2015 in het vakgebied en schetst vanuit een leerplankundig perspectief de actuele ontwikkelingen in praktijk, beleid en wetenschap. De analyse richt zich op leerplanontwikkelaars, lerarenopleiders, leraren voor de klas, beleidsmakers, directies en onderzoekers rondom het onderwijs klassieke talen.