Sector
  • Gymnasium
  • Eerstegraads lerarenopleiding

Vakdidactische reeks GTC en LTC, Amsterdam

12-10-2017

​In deze reeks bijeenkomsten bestuderen leraren Grieks en Latijn gezamenlijk recente vakdidactische literatuur en wisselen ze ideeën uit over de toepassing daarvan in hun lessen.

Deze reeks bestaat uit vijf bijeenkomsten waar steeds recente vakdidactische literatuur over een aspect van GTC en/of LTC centraal staat.
Onderwerpen die in de eerste bijeenkomsten aan bod zullen komen zijn taalbeschouwing en lezen, andere onderwerpen worden tijdens de eerste bijeenkomst vastgesteld.
De cursisten bespreken gezamenlijk literatuur en wisselen ervaringen uit met het toepassen ervan in de praktijk. In de bijeenkomsten wordt zo een vertaalslag gemaakt van literatuur naar praktijk.
De literatuur die behandeld wordt is recent en gerelateerd aan aspecten van de lespraktijk waarin de deelnemers zich willen verdiepen.

Doelgroep: docenten LTC en GTC
Tijdstip: 5 donderdagen van 15.00-17.00: 12 oktober,  14 december, 1 februari, 12 april, 7 juni
Locatie: VU, gebouw Metropolitan, Buitenveldertseweg 3, 1082 VA Amsterdam

Meer informatie over de inhoud en wijze van inschrijving vindt u hier.

Contactpersoon