Sector
  • Gymnasium
  • Eerstegraads lerarenopleiding

Res Gestae divi Augusti: Tekst in Onderwijscontext, Amsterdam

9-3-2018

D​e tekst Res Gestae van Augustus wordt op deze dag door specialisten vanuit epigrafisch, historisch, letterkundig en taalkundig perspectief besproken. Daarnaast bestuderen we de tekst vanuit didactisch oogpunt, met praktische suggesties voor behandeling in de klas.

De cursisten  bestuderen een tekst vanuit verschillende invalshoeken onder leiding van specialisten op deze terreinen. De studiedag start en eindigt met aandacht voor vakdidactiek: aan het begin van de dag krijgen de leraren een vakdidactisch kader aangereikt om de inhoud van de vakwetenschappelijke lezingen te relateren aan hun lespraktijk en de dag wordt afgerond met praktische suggesties voor in de klas.
De leraren worden op deze dag vakinhoudelijk geïnspireerd en ontwikkelen hun bekwaamheid om deze vakinhoud vanuit vakdidactisch perspectief te bezien.

Doelgroep: docenten LTC en GTC en docenten Nederlands
Tijdstip: 9 maart 2018 van 10.00-17.00 uur
Locatie: VU Metropolitan gebouw, Buitenveldertselaan 3, 1082 VA Amsterdam

Meer informatie over de inhoud en wijze van inschrijving vindt u hier.

Contactpersoon