Sector
  • Gymnasium
  • Eerstegraads lerarenopleiding

Netwerk Klassieke Talen Groningen

10-10-2017

​De Rijksuniversiteit Groningen biedt docenten uit de regio een serie professionaliseringsbijeenkomsten. Daarbij hoort nadrukkelijk ook het contact met de wetenschappelijke wereld.
De bijeenkomsten dragen bij aan alles wat speelt rond de Klassieke Talen landelijk en bieden de mogelijkheid met een grotere groep een stem te laten horen. Dat maakt classici beter toegerust om de kansen en bedreigingen voor het vak binnen hun schoolsituatie te herkennen en adequaat te reageren.

De RUG wil de deelnemers ondersteunen bij het vertalen van didactische vernieuwingen naar de lespraktijk en relevante vakinhoudelijke kennis verder versterken.
Uit de deelnemersgroep worden werkgroepen geformeerd en gefaciliteerd die gezamenlijk lesmateriaal ontwikkelen rond onderwerpen uit wetenschappelijk onderzoek.

Doelgroep: docenten LTC en GTC
Tijdstippen:
dinsdag 10 oktober 2017 - 13:00-17:00 uur RUG;
woensdag 29 november 2017 - 13:00-17:00 uur op een school;
maandag 29 januari 2018 - 13:00-17:00 uur RUG;
donderdag 22 maart 2018 - 13:00-17:00 op een school;
vrijdag 20 april 2018 - 09:00-17:00 uur RUG.

Locatie: afwisselend RUG / een deelnemende school
Meer informatie over de inhoud en wijze van inschrijving vindt u hier.

Contactpersoon