Sector
  • Gymnasium
  • Eerstegraads lerarenopleiding

Interdisciplinaire poezieprojecten

30-1-2018

IDA GERHARDT VOOR DE KLAS

In deze cursus vergroten cursisten hun kennis over het leven en werk van Gerhardt, met specifieke aandacht voor haar leraarschap, haar vertaalopvattingen en intertekstualiteit en receptie van de klassieke oudheid in haar gedichten.
Deze kennis wordt vervolgens toegepast in een vakdidactische workshop over poëzie-analyse in de lessen Nederlands, LTC en GTC.

Doelgroep: docenten LTC en GTC en docenten Nederlands
Tijdstip: 30 januari 2018 13.00 – 17.00 uur
Locatie: VU Metropolitan gebouw, Buitenveldertselaan 3, 1082 VA Amsterdam

Meer informatie over de inhoud en wijze van inschrijving vindt u hier.

Contactpersoon