Netwerk Klassieke Talen Groningen496849-10-2017 22:00:0022-11-2017 12:55:40htmlFalseaspxDe Rijksuniversiteit Groningen biedt docenten uit de regio een serie professionaliseringsbijeenkomsten. Daarbij hoort nadrukkelijk ook het contact met de wetenschappelijke wereld.
Vakdidactische reeks GTC en LTC, Amsterdam4968711-10-2017 22:00:0022-11-2017 12:55:40htmlFalseaspx​In deze reeks bijeenkomsten bestuderen leraren Grieks en Latijn gezamenlijk recente vakdidactische literatuur en wisselen ze ideeën uit over de toepassing daarvan in hun lessen.
Cursus actief latijn4968120-10-2017 22:00:0022-11-2017 12:55:403htmlFalseaspx
Vertalen als schrijven bij Grieks en Latijn, Amsterdam4968810-1-2018 23:00:0022-11-2017 12:55:40htmlFalseaspxDe UVA / Illustere School organiseert een nascholing voor docenten Klassieke Talen. Vertalen is zowel een creatief beroep als onderwerp van wetenschappelijk onderzoek.
Interdisciplinaire poezieprojecten4968329-1-2018 23:00:0022-11-2017 12:55:40htmlFalseaspxIn deze cursus vergroten cursisten hun kennis over het leven en werk van Gerhardt, met specifieke aandacht voor haar leraarschap, haar vertaalopvattingen en intertekstualiteit en receptie van de klassieke oudheid in haar gedichten.
Parallelle plaatsen? Troje en Lavinium, Amsterdam496858-2-2018 23:00:0022-11-2017 12:55:40htmlFalseaspxDe UVA / Illustere school biedt een studiedag waarin wordt getoond hoe bepaalde locaties ons beeld van de oudheid hebben bepaald. Daarbij staan twee plekken centraal met mythische status in zowel de antieke cultuur als de huidige tijd: Troje en Lavinium.
Addisco docentendag 2018496808-3-2018 23:00:0022-11-2017 12:55:40htmlFalseaspx​In de Week van de Klassieken 2018 organiseert Casper Porton op vrijdag een gratis interactieve presentaties & workshops actief Latijn & Oudgrieks voor docenten. Uitwisseling tussen docenten.
Res Gestae divi Augusti: Tekst in Onderwijscontext, Amsterdam496868-3-2018 23:00:0022-11-2017 12:55:40htmlFalseaspxD​e tekst Res Gestae van Augustus wordt op deze dag door specialisten vanuit epigrafisch, historisch, letterkundig en taalkundig perspectief besproken. Daarnaast bestuderen we de tekst vanuit didactisch oogpunt, met praktische suggesties voor .....