onze-experts1321819-9-2017 06:10:19258htmlFalseaspxWelkomstpagina
Disclaimer1322219-9-2017 06:10:19110htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Contact1322019-9-2017 06:10:19148htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Contactformulier1322119-9-2017 06:10:1915htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Over SLO1322519-9-2017 06:10:19151htmlFalseaspxSLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en wetenschap. SLO heeft een onafhankelijke, niet-commerciële positie als landelijke kennisinstelling en is dienstbaar aan vele partijeWebsite artikelpagina
Uw reactie is succesvol verzonden1322619-9-2017 06:10:1911htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Curriculumspiegel 2017587821-9-2017 11:07:19http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2017Elvira Folmer;Annette Koopmans;Wilmad KuiperDe Curriculumspiegel 2017 biedt een overzicht van en inzicht in de belangrijkste curriculaire ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen rond vakken en generieke inhoudelijke thema's. Deze tweede editie verschijnt op een moment dat een inhoudelijke herijking van het curriculum in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs in het middelpunt van de belangstelling staat. De inhoud van deze Curriculumspiegel kan inspireren en ondersteunen bij de complexe curriculaire knopen die daarbij moeten worden doorgehakt. Pdf-bestand
Participia in Tacitus1342719-9-2017 06:10:19htmlFalseaspxVoorbeeldlesmateriaal waarin de leerlingen kennismaken met Tacitus' stijl aan de hand van de participia. Daarmee biedt het ook een herhaling van dit grammaticaonderwerp. Het artikel is een toelichting bij lesmateriaal voor leerlingen in de bovenbouw. SLO Duiding2015Gils, L.W. van<p><em>​​</em>​Binnen het vaknetwerk van de VU,&#160;<em>Quamlibet</em>, is door docenten in samnewerking met&#160;wetenschappers lesmateriaal ontwikkeld.&#160;<em>Passie en Participia</em> is een van de lespakketten die op die website is te downloaden. Met het lespakket&#160;<em>Passie en Participia</em>&#160;kan de docent&#160;aan het einde van klas 3 het participium integraal&#160;behandelen&#160;aan de hand van originele teksten (Handelingen 7, Harrius Potter, Passio Perpetuae).&#160;</p><p>In het artikel&#160;<em>Participia in Tacitus&#160;</em>​bespreekt Van Gils hoe aan de hand van een passage van Tacitus het participium nog eens intgeraal en betekenisvol herhaald kan worden.</p><p><em>​Het artikel is niet te downloaden. Een kopie wordt op verzoek toegestuurd via de </em><a href="http&#58;//lib.ugent.be/nl/catalog/ser01&#58;000054823" target="_blank">universiteitsbibliotheek</a><em> van de Universiteit van Gent.</em><br></p>Website
Sixteen and still not pregnant. Tekstopdrachten bij GTC en LTC1342819-9-2017 06:10:19htmlFalseaspxVan Oeveren biedt een lijst met criteria voor tekstopdrachten LTC en GTC.SLO Duiding2015Luger, S.<p>​Tekstbegrip van een Latijnse of Griekse tekst betekent niet alleen dat leerlingen begrijpen wat ze hebben gelezen, maar ook wat de tekst betekent en waarom het belangrijk is voor henzelf om de tekst te hebben gelezen. In dit artikel presenteert van Oeveren een lijst van criteria voor opdrachten waarmee leerlingen deze doelen kunnen leren bereiken. De lijst is een handreiking voor docenten Grieks en Latijn.</p><p><em>Een los&#160;exemplaar van dit vakdidactisch themanummer van Lampas&#160;is te bestellen bij&#160;</em><a href="http&#58;//www.verloren.nl/lampas" target="_blank">Uitgeverij Verloren​</a><em>.</em>​<br></p>Tijdschrift
Vertalen in de bovenbouw: een mission impossible?1343219-9-2017 06:10:19htmlFalseaspxLuger heroverweegt de vertaalvaardigheid op zoek naar een (toets/werk)vorm waarin alle doelstellingen van het onderwijs Latijn samenkomen, meer recht wordt gedaan.SLO Duiding2015Luger, S.<p>​​​​Nederlandse leerlingen bereiken zelden het gewenste niveau van vertaalvaardigheid&#58; een coherente&#160;Nederlandse tekst produceren dat gelezen en&#160;begrepen kan worden zonder hulp van de originele Latijnse passage. Studies op het gebied van vertalingen kunnen leraren&#160;inzichten en tools bieden die zij kunnen inzetten om de kwaliteit van het vertalen in de klas te verbeteren.&#160;</p><p>​Luger betoogt&#160;in dit artikel dat&#160;het omzetten&#160;van een Latijnse tekst in een begrijpelijke Nederlandse vertaling op zichzelf&#160;een waardevolle oefening is. Toch denkt zij dat&#160;de vertaalvaardigheid als eindterm&#160;en de positie van 'het vertalen' in het curriculum Latijn heroverwogen moet worden.​​</p><p><em>Een los&#160;exemplaar van dit vakdidactisch themanummer van Lampas&#160;is te bestellen bij </em><a href="http&#58;//www.verloren.nl/lampas" target="_blank">Uitgeverij Verloren</a><em>.​</em><br></p>Tijdschrift