thema-overzicht1321618-2-2018 01:06:09845htmlFalseaspxWelkomstpagina
Contact1322018-2-2018 01:06:09219htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Contactformulier1322118-2-2018 01:06:0942htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Disclaimer1322218-2-2018 01:06:09210htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Over SLO1322518-2-2018 01:06:09233htmlFalseaspxSLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en wetenschap. SLO heeft een onafhankelijke, niet-commerciële positie als landelijke kennisinstelling en is dienstbaar aan vele partijeWebsite artikelpagina
Uw reactie is succesvol verzonden1322618-2-2018 01:06:0911htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs4202618-2-2018 01:07:4710htmlFalseaspxIn dit boek wordt een praktische toolkit aangereikt waarmee je je onderwijsrepertoire van gedifferentieerd uitdagende lessen kan uitbreiden.SLO Duiding2016<p>In dit boek wordt een praktische toolkit aangereikt waarmee je je onderwijsrepertoire van gedifferentieerd uitdagende lessen kan uitbreiden. Kenmerkend voor deze benadering is dat voor elke stapsgewijze vernieuwing telkens bestaande lesonderdelen als uitgangspunt worden genomen. Door omdraaien en selectief weglaten van bestaande lesonderdelen kan iedere les snel en eenvoudig gedifferentieerd uitdagend gemaakt worden. Met voorbeelden uit vrijwel alle vakken.​​​​</p>
Participia in Tacitus1342718-2-2018 01:06:09htmlFalseaspxVoorbeeldlesmateriaal waarin de leerlingen kennismaken met Tacitus' stijl aan de hand van de participia. Daarmee biedt het ook een herhaling van dit grammaticaonderwerp. Het artikel is een toelichting bij lesmateriaal voor leerlingen in de bovenbouw. SLO Duiding2015Gils, L.W. van<p><em>​​</em>​Binnen het vaknetwerk van de VU,&#160;<em>Quamlibet</em>, is door docenten in samnewerking met&#160;wetenschappers lesmateriaal ontwikkeld.&#160;<em>Passie en Participia</em> is een van de lespakketten die op die website is te downloaden. Met het lespakket&#160;<em>Passie en Participia</em>&#160;kan de docent&#160;aan het einde van klas 3 het participium integraal&#160;behandelen&#160;aan de hand van originele teksten (Handelingen 7, Harrius Potter, Passio Perpetuae).&#160;</p><p>In het artikel&#160;<em>Participia in Tacitus&#160;</em>​bespreekt Van Gils hoe aan de hand van een passage van Tacitus het participium nog eens intgeraal en betekenisvol herhaald kan worden.</p><p><em>​Het artikel is niet te downloaden. Een kopie wordt op verzoek toegestuurd via de </em><a href="http&#58;//lib.ugent.be/nl/catalog/ser01&#58;000054823" target="_blank">universiteitsbibliotheek</a><em> van de Universiteit van Gent.</em><br></p>Website
Sixteen and still not pregnant. Tekstopdrachten bij GTC en LTC1342818-2-2018 01:06:09htmlFalseaspxVan Oeveren biedt een lijst met criteria voor tekstopdrachten LTC en GTC.SLO Duiding2015Luger, S.<p>​Tekstbegrip van een Latijnse of Griekse tekst betekent niet alleen dat leerlingen begrijpen wat ze hebben gelezen, maar ook wat de tekst betekent en waarom het belangrijk is voor henzelf om de tekst te hebben gelezen. In dit artikel presenteert van Oeveren een lijst van criteria voor opdrachten waarmee leerlingen deze doelen kunnen leren bereiken. De lijst is een handreiking voor docenten Grieks en Latijn.</p><p><em>Een los&#160;exemplaar van dit vakdidactisch themanummer van Lampas&#160;is te bestellen bij&#160;</em><a href="http&#58;//www.verloren.nl/lampas" target="_blank">Uitgeverij Verloren​</a><em>.</em>​<br></p>Tijdschrift
Vakspecifieke Trendanalyse Klassieke talen 20151343618-2-2018 01:06:09htmlFalseaspxWebsite artikelpagina