Sector
  • Gymnasium
  • Vwo
Vakgebied
  • Klassieke talen
  • Grieks
  • Latijn
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Examenprogramma

Wetsvoorstel bovenbouw havo/vwo

12-5-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2013). Wetsvoorstel bovenbouw havo/vwo. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Deze publicatie is relevant voor docenten klassieke talen en hun schoolleiders en voor opleiders en materiaalontwikkelaars. Het is een brief aan de Tweede Kamer met de reactie van de staatssecretaris van OCW op het eindrapport van de Verkenningscommissie Klassieke Talen. De staatssecretaris besluit dat KCV wordt samengevoegd met Latijn en Grieks. Hierdoor ontstaan twee nieuwe grote vakken: Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur.