Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Vo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Grieks
 • Klassieke culturele vorming
 • Klassieke talen
 • Latijn
Vakinhoud
 • Tekstontsluiting
 • Teksten en literatuur
 • Tekst- en literatuurbeschouwing
 • Betekenisgeving
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Vakdidactiek
 • Examens
 • Vernieuwing examenprogramma's
Vakspecifiek thema
 • Alfa-wetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Integratie taal en cultuur
 • Lees- en vertaalstrategiĆ«en
 • Persoonlijke ontwikkeling'

Vertalen en gebruik van vertalingen. Een megafoon

19-5-2015
Demoen, K. (2008). Vertalen en gebruik van vertalingen. Een megafoon. Prora, 13 (3), 16-19.
In Nederland steekt met regelemaat de discussie over het werken met tweetalige edities of vertalingen bij Grieks en Latijn de kop op. Ook in Belgiƫ wordt hierover nagedacht. In dit artikel houdt de Belgische vakdidacticus Klassieke Talen een betoog voor de inzet van vertalingen voor het bevorderen van de lees- en vertaalvaardigheid van leerlingen. Deze nieuwe aanpak kan ook consequenties hebben voor de samenstelling van het pensum voor SE en CE en de toetsing.
Contactpersoon