Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Grieks
 • Klassieke talen
 • Latijn
Vakinhoud
 • Tekstontsluiting
 • Teksten en literatuur
 • Tekst- en literatuurbeschouwing
 • Taalsysteem
 • Taalbeschouwing
Leerplankundig thema
 • Centraal examen
 • Vakdidactiek
 • Toetsing en examens
 • Examens
Vakspecifiek thema
 • Alfa-wetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Lees- en vertaalstrategiëen

Vertalen en begrijpen

19-5-2015
Krieken, R. van. (1982). Vertalen en begrijpen. Toegepaste taalkunde in artikelen, (13) 2, 128-147.
​​​​Van Krieken laat zien dat vertalen niet gelijk staat aan (een tekst) begrijpen. Relevant voor onderzoek naar en discussie over toetsing van tekstbegrip bij de klassieke talen.

Het nummer van dit tijdschrift, Toegepaste taalwetenschap in artikelen, is te bestellen bij John Benjamins Publishing Company​.
Contactpersoon