Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Grieks
 • Klassieke talen
 • Latijn
Vakinhoud
 • Tekstontsluiting
 • Teksten en literatuur
 • Tekst- en literatuurbeschouwing
 • Taalsysteem
 • Taalbeschouwing
Leerplankundig thema
 • Centraal examen
 • Vakdidactiek
 • Toetsing en examens
 • Examens
Vakspecifiek thema
 • Alfa-wetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Lees- en vertaalstrategiëen

Vertalen en begrijpen

19-5-2015
Krieken, R. van. (1982). Vertalen en begrijpen. Toegepaste taalkunde in artikelen, (13) 2, 128-147.
​​Van Krieken laat zien dat vertalen niet gelijk staat aan (een tekst) begrijpen. Relevant voor onderzoek naar en discussie over toetsing van tekstbegrip bij de klassieke talen.