Sector
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
Vakgebied
 • Grieks
 • Klassieke culturele vorming
 • Klassieke talen
 • Latijn
Vakinhoud
 • Informatievaardigheden
 • Reflectie op klassieke teksten en cultuur
 • Vergelijking tussen cultuuruitingen
 • Vertalen
 • Zelfstandige oordeelvorming
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Centraal examen
 • Curriculum
Vakspecifiek thema
 • Actualisatie
 • Alfa-wetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • CLIL
 • Europese bewustwording
 • Gouden Standaard
 • Integratie taal en cultuur
 • Lees- en vertaalstrategiĆ«en
 • Persoonlijke ontwikkeling'
 • Receptie

Tussenrapport van de Verkenningscommissie Klassieke Talen

12-5-2015
Kroon, C., & Sluiter, I. (2009). Tussenrapport van de Verkenningscommissie Klassieke Talen. Enschede: SLO.
In deze tussenrapportage voor docenten klassieke talen, lesmateriaalontwikkelaars en opleiders bespreekt de Verkenningscommissie de doelstellingen van het vak, geeft een diagnose van de problematiek en doet een voorstel voor een oplossing.
Aanleiding tot de opdracht aan de Verkenningscommissie is de volgende paradox. Enerzijds bloeit de gymnasiumopleiding als een schoolvorm die onze intellectueel meest getalenteerde leerlingen de grootste uitdagingen kan bieden en is het aantal leerlingen dat examen in Grieks en/of Latijn doet de laatste jaren sterk gestegen. Anderzijds staat de positie van de vakken Grieks en Latijn veelvuldig ter discussie. Directe aanleiding tot die discussie zijn veelal de eindexamenresultaten en motivatieproblemen bij de leerlingen.
De reacties op dit rapport vormden de basis voor het eindrapport van de commissie dat verscheen in 2010 onder de titel Het geheim van de blauwe broer.