Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Grieks
 • Klassieke culturele vorming
 • Klassieke talen
 • Latijn
Vakinhoud
 • Betekenisgeving
 • Tekstontsluiting
 • Tekst- en literatuurbeschouwing
 • Cultuurbeschouwing
 • Taalbeschouwing
Vakspecifiek thema
 • Actualisatie
 • Europese bewustwording
 • Integratie taal en cultuur
 • Lees- en vertaalstrategiĆ«en
 • Persoonlijke ontwikkeling'
 • Receptie

Toelichting bij het vernieuwde examenprogramma Klassieke Talen vwo

12-5-2015
Bekker, R. (2012). Toelichting bij het vernieuwde examenprogramma Klassieke Talen vwo. Enschede: SLO.
Deze publicatie, van belang voor docenten, is een toelichting op het vernieuwde examenprogramma, met aandacht voor de consequenties van de integratie van de klassieke talen en KCV. De consequenties betreffen onder andere de studielast, het verdwijnen van KCV voor atheneumleerlingen en de lessentabel. Een aantal van de consequenties wordt in deze toelichting beschreven, met een mogelijke oplossing. Daarbij kan worden aangetekend dat het scholen vrij staat het schoolexamenprogramma naar eigen inzicht in te vullen en op eigen wijze aan de eindtermen te voldoen.