Sector
 • Gymnasium
Vakgebied
 • Grieks
 • Klassieke culturele vorming
 • Klassieke talen
 • Landbouw
 • Latijn
Vakinhoud
 • Betekenisgeving
 • Cultuur en geschiedenis
 • Cultuurbeschouwing
 • Taalbeschouwing
 • Tekst- en literatuurbeschouwing
 • Teksten en literatuur
Leerplankundig thema
 • Vakvernieuwing ļ¼† vakdidactiek
 • ICT
 • Curriculum
 • Toetsing en examens
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Gouden Standaard
 • Actualisatie
 • Alfa-wetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • CLIL
 • Europese bewustwording
 • Integratie taal en cultuur
 • Lees- en vertaalstrategiĆ«en
 • Receptie
 • Persoonlijke ontwikkeling'
 • Thematisch lezen

Oudheid.nl

12-5-2015
VCN. (z.j.). Oudheid.nl. Geraadpleegd op 17 oktober 2013.
Deze website van de Vereniging van Classici Nederland is bedoeld voor iedereen met een algemene belangstelling voor de klassieke oudheid. Hij geeft informatie over de vakvereniging en wijst op links naar voor het vak relevante websites. Ook is op de website informatie te vinden over het Grieks en Latijn en over de klassieke cultuur. Leerlingen en docenten vinden er bovendien suggesties en materiaal voor het maken van een werkstuk.
Contactpersoon